Aktuális-e ma Németh László?

Kaiser László, a Hungarovox Kiadó vezetője, író, költő, dramaturg, 2020.01.30-án Németh Lászlóról tartott nagy sikerű előadást a Rátkay Klubban „Aktuális-e ma Németh László?” címmel. „Az életemben, hála isten, sok minden van, amire szívesen emlékszem: a gyermekkori vakációk, a mezőszilasi, középbogárdi rokonok, a Toldy főreál s ottani barátaim, az orvoskaron eltöltött évek, mátkaságunk s fiatal házaskorunk […]

A magyar Szappho, Dukai Takách Judit

185 éve hunyt el Dukai Takách Judit költő, Berzsenyi Dániel sógornője. Dukán, egy kemenesaljai falucskában született jómódú középnemesi családban. Szülei, Dukai Takách István és Muzsai Vittnyédy Terézia gondos nevelésben részesítették. A fiatal hölgy az evangélikus hagyományokhoz híven Sopronban tanult, de édesanyja betegségének hírére megszakította tanulmányait, majd hazautazott, és minden idejét anyja ápolására fordította. Ebben a nehéz időszakban […]

Samuell Beckett és A játszma vége

115 éve született Samuel Beckett (1906–1989) ír származású, angol, majd francia nyelven alkotó író, költő, esszéista (műveit az egyikről a másik nyelvre ő fordította le). 1927-ben franciából és olaszból szerzett bölcsészdiplomát a dublini Trinity College-ban. 1928–30-ban a párizsi École Normale Supérieure-ön dolgozott angol lektorként, majd 1931–32-ben francia előadó volt a Trinity College-ban. 1932-36 között felváltva […]

„Én álszent olvasóm” • Charles Baudelaire

200 éve született Charles Baudelaire (1821–1867) francia költő és művészeti esszéíró-kritikus, a világirodalom egyik jelentős alakja.  1857-ben jelent meg a száz költeményt tartalmazó A Romlás virágai (Les Fleurs du Mal) című, versciklusokba rendezett kötete. Charles Baudelaire: Az albatrosz Olykor matrózi nép, kit ily csiny kedvre hangol, Albatroszt ejt rabúl, vizek nagy madarát, Mely, egykedvű utas, […]
François Villon
0

Megáldva és leköpve • François Villon 590

Párizsban született 1431. április 8-án. Ami keveset életéről tudunk, mindazt verseiből s néhány rendőrségi jegyzőkönyvből ismerjük. François Villon a középkor végének, a reneszánsz virágkorának világszerte legismertebb, legnépszerűbb és legszubjektívebb francia költője. A lírai költészet formai elemeit felhasználó, de témaválasztásában inkább a dolgok fonákját bemutató balladái és zsargonban írt versei hűen tükrözik magát a kort, a […]

„Maga a Nyugat” – Osvát Ernő

„Ő köztünk az egyetlen, aki sohasem írt egyetlen cikket sem a Nyugatba, és mégis ott van szelleme a Nyugat minden lapján. Neki nem egyes közlemények, kisebb vagy nagyobb száma az oeuvre-je, hanem maga a Nyugat” – írta róla Schöpflin Aladár.   Osvát Ernő irodalmi és színházi kritikák írásával kezdte pályafutását, 1902-től egy évre átvette a Magyar […]

Babits Mihály: Húsvét előtt

A magyar költészet története tele van drámai kifakadásokkal, a végső elkeseredés, a szélsőséges határhelyzetek felizzó verspillanataival, amikor elpattan egy húr, betelik a pohár, tele lesz a költő hócipője, s úgy fest, nem bírja tovább. Babits húsvétra választott, 1916-ban írt versében a háborúból lett a költőnek érthető módon elege, s mint a Zeneakadémián megrendezett március 26-i […]

Gelléri Andor Endre: Egy önérzet története

Gelléri Andor Endre (1906–1945) a Nyugat második nemzedékének novellistája volt: Zelk Zoltán szerint „Mikes, Móricz, Kosztolányi, Füst legkedvesebb fia”. Gimnáziumi tanulmányait nem fejezte be, hanem műszaki technikumot szerzett fém- és vasipari szakmunkásképzőben, és ennek megfelelő munkát is végzett. Fiatalon halt meg a felszabadulás után tífuszban, amiben a munkaszolgálat alatt betegedett meg, ahova zsidósága miatt vitték […]

Virginia Woolf keskeny pallója

80 esztendeje távozott az élők sorából Wirginia Woolf angol regényíró, esszéista, novellista, kritikus, könyvkiadó, feminista, a XX. századi modern irodalom egyik vezető alakja. „Egyik legjelentősebb regényelméleti esszéjében keskeny pallónak nevezi a művészetet. Aki túlrakodva lép rá, terhével együtt a vízbe fordul. Maga is levonja a konzekvenciát, hiszen korai regényeiben túlságosan sokat markolt, sok szereplőt foglalkoztatott, […]

„Az elveszett lelkek írója”: Tennessee Willliams

110 éve született Tennessee Williams amerikai drámaíró. O’Neill után, Miller mellett sikeres drámaírónak lenni Amerikában: ez már teljesítmény. Ahogyan ottani kritikusai nevezték: „az elveszett lelkek írója”, a „lázadó puritán” az amerikai Délen született, ahol gyermekkori élményként nemcsak a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket tapasztalta meg, hanem a nemzeti és faji előítéletekkel is szembesülni kényszerült. Mozgalmas ifjúsága […]

A balladás Jancsó Adrienne

Volt szerencsém egyszer egy szabadtéri előadását hallani-látni. Katartikus művészi élmény volt. Balladát tőle volt érdemes mondani tanulni… 100 éve született Jancsó Adrienne Kossuth-díjas magyar színész, előadóművész. A Marosvásárhelyi Református Kollégium elvégzése (1938) után tűnt fel mint szavalóművész, főleg a népballada tolmácsolójaként s kortárs költők bemutatójaként. 1941-ben kapott előadóművészi működési engedélyt. 1942-ben férjhez ment Jékely Zoltán költőhöz, apósa Áprily Lajos lett. 1944-től a Kolozsvári Nemzeti Színház, […]

Mutasd a könyvespolcod! • AJÁNLÓ

Szabados Ági ismert emberekhez látogat el a műsorban, hogy szemügyre vegye a könyvespolcukat, beszélget velük az olvasásról, a könyveikhez fűződő emlékekről, valamint megkéri őket, mutassanak meg három olyan könyvet, ami valamilyen okból nagyon fontos számukra. „Van aki úgy tartja, hogy ha vendégségbe mész, nem illik megnézni a házigazda könyvespolcát. Pedig én azonnal ezzel kezdek, bárkihez […]

90 éves lenne Gyüre Lajos

1931. márc. 20-án született Gyüre Lajos költő, író, színműíró, irodalomtörténész, tanár. 1955-ben érettségizett a kassai Felsőipari Technikumban. 1959-ben tanári oklevelet szerzett a pozsonyi Pedagógiai Főiskolán, ettől kezdve nyugdíjazásáig Kassán volt tanár. 1986–1990-ben a kassai Thália Színpad művészeti vezetője és dramaturgja. Verseivel 1958-ban a Fiatal szlovákiai magyar költők című antológiában jelentkezett először. Színműveket és hangjátékokat is […]

ÖRÖKLÉT: Dinnyés József

2021. március 15-én délután elhunyt Dinnyés József daltulajdonos. 1948-ban született, 1963-ban kezdett énekelni, 1966-ban alapító tagja és dalszövegírója volt az első magyarul éneklő szegedi zenekarnak, az Angyaloknak. 1967-ben „Karrier” című, Veress Miklóssal közösen írt dalával lett országosan ismert. 2. helyezést ért el az első magyar pol-beat fesztiválon. Egy szál gitáros, szájharmonikás, közéleti témákat megéneklő dalai miatt egy […]

Elhunyt Jankovics József

Jankovics József irodalomtörténész 72 éves volt. Március 14-én hunyt el. 1949. március 10-én született a Fejér megyei Seregélyesen. Egyetemi tanulmányait Szegeden, az akkori József Attila Tudományegyetemen végezte, magyar–angol szakpáron. Egyetemi tanulmányai után több kortárs irodalmi folyóirat munkatársa is volt (Kortárs, Nagyvilág, Mozgó Világ). A Mészöly Miklós Egyesület tiszteletbeli elnökeként haláláig részt vett az irodalmi élet […]