Közélet1091 Videos

Mészáros András születésnapjára

75. születésnapját ünnepli ma Mészáros András filozófiatörténész. Erőt, egészséget, további kitartó alkotómunkát kívánunk neki ezen a napon, sokoldalú munkásságát néhány archív felvétel segítségével próbáljuk meg mindneki számára átláthatóvá tenni. Mészáros András Bélvatán született, Pozsonyban érettségizett (1967), a pozsonyi Comenius Egyetem BTK-án filozófia–magyar szakos tanári oklevelet szerzett (1973). A filozófiai tudomány kandidátusa (1982). 1973–1983-ban a Comenius […]

Járási kulturális ünnepség és szövetkezeti nap Bősön – koszorúzás

Június 23-án, vasárnap Bősön a Csemadok ház melletti parkban 73. alkalommal rendezték meg a Járási kulturális ünnepség és szövetkezeti nap elnevezésű Csemadok-ünnepség megnyitóját. Az esemény Fodor Denisza bevezetőjével indult, amit a Himnusz, majd zászlófelvonás követett. Stifter Luca és Nagy Mónika műsora után Fenes Iván polgármester ünnepi beszéde következett. A rövid ünnepség koszorúzással és a Szózat hangjaival […]

ÖRÖKLÉT • Stifterné Cséfalvay Mária

Elhunyt Stifterné Cséfalvay Mária gyémánt diplomás pedagógus, sokunk szeretett Marika nénije, osztályfőnöke, matematikatanára, kórusvezető, pályánk követője, drukkerünk, barátunk. Egész életét a tanulásnak és tanításnak szentelte. „Vállalása mértékének megértéséhez 1942-ig kell visszalapozzunk a sors könyvében, amikor az akkor 14 éves pozsonyligetfalui kislány megálmodta, hogy pedagógus lesz. Háborús éveket írtak, s a kislány tudta, hogy a ligetfalui […]

XXXI. TMOV – Díjkiosztó gála

Szíves figyelmükbe ajánljuk az idei, XXXI. Tompa Mihály Országos Verseny díjkiosztó gáláját, amely 2024. június 22-én, szombaton tetőzte be az országos versenyt a legsikeresebb előadók fellépésével és a díjesővel Rimaszombatban. Az idei döntő – ahogy ez a gálán elhangzott versenyműsorokból is kitűnik – egyenletes színvonalú, élménygazdag volt, határozottan és magabiztosan pódiumra álló előadókkal a legkisebbektől […]

Vereknyétől Vereknyéig… Quittner János emlékére

Június 21-én, a Tompa Országos Versenyen ért utol a gyászhír: Jancsi mégis elment, nem viccelt azzal, hogy nincs jól… Az ember saját kínja-gondja és munkája mellett sokszor halaszt el találkozásokat, így maradt el az utolsó, amelyre hetek óta készülgettünk… De legalább a megvalósult utolsó még szép volt, jókedvű, reményekkel és tervekkel teli. Felesége, Rózsika csodálatosan […]

XXXI. TMOV – Megnyitó

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya társszervezőivel: a Csemadok területi választmányaival, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével és a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelési Központtal közösen rendezte meg a XXXI. Tompa Mihály Országos Versenyt (TMOV) az amatőr (nem hivatásos) vers- és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajokban magukat megméretni akarók […]

95 éve született Heller Ágnes

Heller Ágnes Széchenyi-díjas filozófus, esztéta, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kutatási területe az etika, az esztétika, a történet- és kultúrfilozófia, valamint a filozófiai antropológia kérdései voltak. A Budapesti Iskola egyik jelentős személyisége. 1986-tól 25 éven át tanított New Yorkban a New School for Social Research egyetemen. Fent: Az idegen. Heller Ágnes filozófus előadása az Eleven Európa szabadegyetemen. […]

KITELEPÍTÉSEK – a csehszlovákiai magyarok jogfosztottsága (ism.)

A Felvidékről kitelepítettek emléknapját minden év április 12-én tartják a magyar Országgyűlés 86/2012. (XII. 7.) OGY határozata alapján. Vadkerty Katalin és Popély Árpád történész a Somorjai Kaszinó vitaestjén 2014. november 18-án. A házigazdája Kovács László történész-pedagógus, a Madách Imre Gimnázium nyugalmazott igazgatója. A „KITELEPÍTÉSEK – a csehszlovákiai magyarok jogfosztottsága, deportálása, hontalansága” címmel meghirdetett találkozón az 1945 […]

Elhunyt Ferge Zsuzsa

Életének 93. évében, április 4-én elhunyt Ferge Zsuzsa Széchenyi-díjas magyar szociológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a szegénységkutatás és a szegények segítésének nagy magyar alakja. A szegénység, a kirekesztés és a társadalmi rétegződés szociológiai aspektusának jelentős kutatója. 2006-tól az MTA Gyermekszegénység Elleni Programiroda vezetője. 90. születésnapja alkalmából készített vele életútinterjút a Partizán (magyar ellenzéki csatorna, […]
Duba Gyula megnyitója
07:55

Elhunyt Duba Gyula

Kollégánk, barátunk, olvasmányélményeink és közéletünk elmaradhatatlan kísérője, közvetlen valóságunk megismerésében fontos útitársunk, Duba Gyula, életének 94. évében elhunyt. Szeretteinek, tisztelőinek őszinte részvétünket fejezzük ki. Duba Gyula életrajza kulcsot jelent szinte valamennyi művének megértéséhez. Vallomásos hajlamú író, döntő élményeit mind gyermek- és kamaszkorában, falun szerezte. Mindez egybeesik a mai negyven- és ötvenévesek jelentős részének élményvilágával. Ők […]

Hedvig nem volt egyedül

Felvételeinkből hiteles képet kaphatunk a Malina Hedvig melletti 2014. évi tiltakozó megmozdulás lefolyásáról és erejéről, ami annál inkább is nagy jelentőséggel bírt, mivel a hazai szlovák médiumok vagy be sem számoltak az eseményről, illetve a tüntetés nagyságrendjét és indokait illetően erős csúsztatások láttak napvilágot. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a szlovákiai magyar civil szervezetekkel és pártokkal […]

Állítsa át az órákat!

A téli időszámítás vége, vagyis a nyári kezdete : 2024. március 31. Hivatalosan vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára állítják előre az órát. Önnek természetesen nem kell emiatt hajnalban kelni, elég, ha majd reggel… A nyári időszámítás minden évben március utolsó vasárnapján kezdődik. Ez 2024-ben egy március 31-e, vagyis húsvét vasárnapjára esik. Mivel húsvéthétfő is […]

Szászi Zoltán 60

60. születésnapján köszöntjük Szászi Zoltánt. A hazai költő, író, publicista, Tornalján született, Zeherjén él. 1979-től kezdtek megjelenni írásai az Új Ifjúság hasábjain. 1983-tól az Iródia nevű csoport tagjaként az Iródia füzetekben, majd az Irodalmi Szemlében jelentek meg rendszeresen írásai. 1990 óta az Irodalmi Szemle, majd később a Kalligram, a Szőrös Kő, a Katedra, az IFI […]

Csemadok évzáró ünnepség Bősön (2)

A Csemadok bősi alapszervezete az 1848-as szabadságharc emlékére rendezett ünnepség után kultúrműsorral egybekötött évzáró ünnepséget tartott a helyi művelődési házban. Az évzáró II. része Lázok Attila, a Csemadok dunaszerdahelyi járási titkára beszámolójával indul, utána Bős polgármestere, Fenes Iván rövid beszéde következik. Az ünnepséget a Tőzike és az Aranykert táncosainak műsora zárta. Bodó Imre felvétele.

Csemadok évzáró ünnepség Bősön (1)

A Csemadok bősi alapszervezete az 1848-as szabadságharc emlékére rendezett ünnepség után kultúrműsorral egybekötött évzáró ünnepséget tartott a helyi művelődési házban. Az évzáró Stifter Luca versmondásával indult, őt követte a Kék Duna Vegyeskar műsora, majd Fodor Denisza megnyitója és emlékbeszéde következett. A felvétel első részében Nagy Anikó elnök évértékelő beszédét láthatjuk. Bodó Imre összefoglalója.