Ki volt Forbát Alfréd?

Fred Forbát

Forbát Alfréd magyar építész, festő, a pécsi magyar Bauhaus-tagok egyike 125 éve született.

A budapesti műegyetemen megkezdett építészi tanulmányait (1914-18) megszakítva művészettörténettel foglalkozott, festett, a korábban elsajátított grafikai műfajokban dolgozott. 1916-ban ex-libriseit mappában adta közre. 1918-ban a Magyar Régészeti és Éremtani Társaság tagja lett, reneszánsz műemlékekről publikált.

Ezután Münchenben élt, ahol 1920-ban kapott mérnöki oklevelet a Technische Hochschulén.

Forbát 1920 és 1922 között Walter Gropius irodájának munkatársa volt Weimarban, ahol részt vett a Bauhaus megvalósításában 1928-tól önálló építészirodát tartott fenn.

Tervei – többek között – Szalonikiben, Weimarban és Berlinben valósultak meg.

1932-ben a Szovjetunióban dolgozott. Tagja volt a CIAM-nak, amelynek 1933-as athéni konferenciáján is részt vett. 1933–1938 között Pécsett több lakóházat tervezett foglalkozott.

1938-ban Svédországba költözött, ahol 1942-ig Lund egyetemi város mérnöki hivatalának tervező építészeként dolgozott. Később több városban, így Stockholmban is megvalósultak városrendezési tervei. Elképzelésében fontos szerephez jutott a közlekedés racionális tervezése, a magasház, toronyház mint lakóépület hátrányainak kimutatása.

Az európai műveltség klasszikus hagyományai iránti vonzódása vitte a későbbiekben az építészeti régészet területére is, s lett életre szólóan az antik érmek gyűjtője és elismert szakértője. Szociális vonzódása, kapcsolata a Galilei körrel már ekkor felkeltette érdeklődését a várostervezés iránt, ezért Theodor Fischernél folytatta tanulmányait Münchenben a Technische Hohschulén, s diplomázott 1920-ban. Az építészoktatás reformjával is foglalkozott.

Szociológiai, gazdasági prognózisok alapján végzett tanácsadói, városfejlesztő-tervezői gyakorlatában a jobban funkcionáló emberi együttélés megteremtésén fáradozott, s lett a várostervezés nemzetközileg elismert szaktekintélye.

A Dél-dunántúli Építész Kamara Elnöksége az értéket teremtő építészeti alkotómunka tiszteletének erősítéséért 2019 óta minden évben hirdetett pályázatot a FORBÁT ALFRÉD ÉPÍTÉSZETI DÍJ elnyerésére.

A pályázaton megvalósult, a meghirdetés időpontjához képest 5 évnél nem korábbi használatbavételi engedéllyel rendelkező létesítménnyel lehet pályázni. 

 

Fent:

Pécsi Bauhaus Ünnep kiállításra készült videógrafika. A videóban a következő pécsi születésű Bauhaus alkotók műveinek a parafrázisa látható:

  • – Forbát Alfréd / 1897 Pécs–1972 Vallingby
  • – Molnár Farkas / 1897 Pécs–1945 Budapest
  • – Breuer Marcell / 1902 Pécs–1981 New York
  • Hódolattal és tisztelettel a Pécsieknek:
  • – Tóth Yoka Zsolttól, aki 1965-ben szintén Pécsen született.
  • A zenei részletet a videóhoz a Lacht el Bahhtar együttes Mágnes című számából kölcsönöztem.