Történelem192 Videók

100 éve nyitották meg Tutanhamon sírkamráját

A Tutanhamon fáraó titkait 3300 éven át őrző sírjára 100 éve, 1922. november 26-án vetült először emberi pillantás, elsőként Howard Carter, mecénása, Lord Carnarvon és annak lánya vehette szemügyre a felhalmozott kincseket. A brit régész és kis csapata egy gyertya pislákoló fényénél pillantotta meg először a fáraót és kincseit. A lelet gazdagságára jellemző, hogy csak […]

33 év távlatából: A Bársonyos forradalom

33 év… a résztvevők felejtenek, a forradalmárok lassan kihalnak, a fiatalabb generációkat pedig (kevés kivételtől eltekintve) önmagukon kívül más nem érdekli.  Idézzük fel, mi is történt: Csehszlovákiában a kommunista párt még 1989 őszének elején is teljes szigorral ellenőrzése alatt tartotta a gazdasági, politikai és társadalmi alrendszereket. Az ellentétek 1989. november 17-től törtek felszínre.  Hatalmas tüntetéssorozat […]

Howard Carter és a fáraó átka

Pont 100 éve történt, hogy Howard Carter brit rajzoló, amatőr régész az utolsó pillanatban megtalálta Tutanhamon fáraó sírkamráját. Akkoriban úgy tudták, hogy Ehnaton kivételével a XVIII. dinasztia valamennyi fáraóját a Királyok Völgyében temették el, és sírjaikat – a hiányzó Tutanhamonét kivéve – már felfedezték és kirabolták. Carter nyolc hosszú éven át kereste a hiányzó sírt. […]

1956 – a Nagy Októberi Szocialista Forradalom (eskü, tényleg az volt, lécci nézd meg!)

1956 októbere. A XX. századi magyar történelem kiemelkedő fontosságú eseménye. De miért is? A szabadságharc miatt? Azt kik vívták? És mit akartak ezzel elérni? Hogy mi mindenről szólt a forradalom, hogy miben is állt a jelentősége, hogy miért ragadtak pontosan fegyvert az emberek és milyen társadalmi-gazdasági berendezkedést kívántak maguknak az elnyomás helyett – erről szól […]

Kolompos Kristóf*, az első indián

530 éve történt, hogy Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India. A hajónapló szerint 70 napi hajózás után, a 71. napon. A Bahamákon, a mai San Salvador szigetén kötött ki. Az utazáshoz kasztíliai Izabella királynő bocsátott három hajót a rendelkezésére. Kolumbusz nyugat felé haladva (Toscanelli 1474. évi térképe […]

Michael Romancov: „Oroszország mint stratégiai probléma”

Michael Romancov előadása, Waldorf iskola, Příbram, 2022.9.27. PhDr. Michael Romancov, Ph.D. politikai geográfus a prágai Károly Egyetem és a prágai Metropolitan Egyetem tanára, pedagógus és publicista. A Károly Egyetem Politikai Tanulmányok Intézetének Politikatudományi Tanszékén és a prágai Metropolitan Egyetemen dolgozik. Számos cseh folyóiratban publikál. A Károly Egyetem Pedagógiai Karán, Bölcsészettudományi Karán és Társadalomtudományi Karán szerzett […]

Andrássy Katinka kalandos élete

130 éve született gróf csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy Katinka, a „vörös grófnő”. Andrássy Gyulának, a dualizmus első miniszterelnökének az unokája. Károlyi Mihály, a magyar népköztársaság első miniszterelnöke majd köztársasági elnöke felesége, akinek kommunista nézeteit magáénak fogadta el. Önéletrajzi visszaemlékezései két kötetben jelentek meg Együtt a forradalomban (1967) és Együtt a száműzetésben (1969). 1892. szeptember 21-én […]

220 éve született Kossuth Lajos

220 esztendeje látta meg a napvilágot Kossuth Lajos(1802–1894) államférfi, a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, a Honvédelmi Bizottmány elnöke, Magyarország kormányzó-elnöke. A nemzeti függetlenségért, a rendi kiváltságok felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott XIX. századi küzdelem egyik legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc szellemi vezére. Máig egyike azoknak, akik a magyar nép emlékezetében leginkább megtestesítik az 1848–1849-es forradalmat […]

A szeredi Holokausztmúzeum

A szeredi Holokausztmúzeum egy szörnyű történelmi tragédiára emlékeztet – ennek emléknapját ma tartják országszerte. A szlovák állam fennállása alatt több mint 70 000 szlovákiai zsidót gyilkoltak meg. A múzeum felépítésének köszönhetően Szlovákiában 2016-ban olyan intézmény jött létre az egykori szeredi munka- és gyűjtőtábor területén, amely egy fontos és máig aktuális célt – az antiszemitizmus, az […]

Vlčie diery (1948) – csehszlovák háborús filmdráma

Vlčie diery (1948) – csehszlovák háborús filmdráma. Rendezője: Paľo Bielik. A film Paľo Bielik Események név nélkül című filmnovellája alapján készült. A dráma a Svrčinov család sorsát ragadja meg a szlovák nemzeti felkelés idején 1944 nyarától teléig. A film lényege a tanúságtétel – a szlovák partizánok német helyőrséggel való egyenlőtlen harcának ábrázolása. A film az […]

A Szent Bertalan-éji mészárlás

1572-ben az augusztus 23-ról 24-re virradó éjszakán zajlott az a véres leszámolás, amelyet IX. Károly, az özvegy Medici Katalin és katolikus párt vezére, Guise herceg indított a Párizsban összegyűlt protestánsok, a hugenották ellen. A következő napokban a mészárlás átterjedt az ország többi részére is, körülbelül 10.000 halottat hagyva maga után. A hugenottáknak, Kálvin János franciaországi […]

330 éve végezték ki a salemi boszorkányokat

A XVII. századra Európában már ritkultak a boszorkányperek, és az Újvilágban is csak az elszeparált közösségek voltak fogékonyak rá, mint amilyenek a salemi puritánok voltak. A Salem melletti kis faluban élők mélyen vallásosként még elhitték a lelkipásztorok szónoklatait, melyek gyakran a lelkeket megszálló démonokról szóltak. A salemi boszorkányperek 1692 februárja és 1693 májusa között zajlottak, […]

Szondi György halála

470 éve történt, hogy Drégely várának bevételénél elesett Szondi György várkapitány, akit díszes pompával temettetett el Hádim Ali budai pasa. A magyar kultúrában Szondy György hősi küzdelme a mai napig ható nemzeti példává vált. Az alacsony sorból származó, tehetséges, tiszta jellemű ifjú, aki vitézségének elismeréseként lett az esztergomi érsek várkapitánya, és nehéz helyzetben is példát mutatott kitartásból, […]

Május 14. mostantól minden évben a walesi-magyar barátság napja lesz

Emléktáblát avattak Arany Jánosnak a walesi Montgomery városában, amelyet a költő A walesi bárdok című híres balladájában örökített meg. Az emléktáblát – amely magyarul, angolul és walesi nyelven méltatja Arany Jánost és költeményét – Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete és Jill Kibble, az alig 1300 lakosú walesi kisváros polgármestere avatta fel. Az emléktáblán olvasható ismertetés […]

Szilágyi Béla László: Ukránok

Egy kis történelem Szilágyi Béla László (alias Laslie Sillage) előadásában. A mostani orosz-ukrán konfliktus előzményeiről, a mai Ukrajna kialakulásáról és régió hatalmi viszonyainak változásairól kapunk érdekes információkat. „Még nem voltam hatéves, amikor édesapám felolvasta nekem az Egri csillagokat. Attól kezdve végem volt. Láttam magam előtt a patakot, a törököket, a várat. És én is ott […]