Meseháló

Ők így mondják

Meseháló – a népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése érdekében írtak, nyertek és valósítottak meg egy uniós pályázatot a bajai a Türr István Múzeumban az informális és nem-formális tanulási programok jegyében.

Érdekes megnézni, máshol miképpen csinálják, hogyan folyik a szervezés, milyen a környezet, a mesemondók tehetsége.

A projekt céljaiként az alábbiakat jelölték meg:

1. Oktatási-nevelési intézményekkel való együttműködés keretében népszerűsíteni a magyar népmesét, a népmesei gondolkodást és nevelést, valamint az élőszavas mesemondást a Türr István Múzeum nem-formális és informális oktatási tevékenységének keretein belül.

2. Fejleszteni a népmeséhez, előadásához, a bácskai epikus hagyományokhoz kapcsolódó, neveléshez fűződő kompetenciákat és ismereteket.

3. A projekt megvalósításával őrizni, védeni és továbbadni a közös, soknemzetiségű bácskai kulturális örökséget oly módon, hogy a köznevelés esélyteremtő szerepét erősítsük.

4. Az előző pályázatink során fellelt tehetségek további támogatása, a régi kincseinket (felgyűjtött népmesék, népdalok, használati tárgyak, népviseletek) és az innovatív-, nóvumként kidolgozásra kerülő elképzeléseket egyaránt megmutatni.

5. A Türr István Múzeumnak (gyűjtőterületén 25 hátrányos helyzetű településsel) nemzetiségi bázisintézményként fő törekvése, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (roma és nem roma, nemzetiségi) közoktatásban résztvevő gyermekek, akik családjuk szociokulturális helyzetéből adódóan eleve esélyhátránnyal küzdve kerülnek be az oktatási rendszerbe, tanulmányi munkájukban motiváltabbak legyenek, kapják meg azt a sikerélményt, amire nagy szükségük van.

6. A Gyermekjóléti Szolgálat segítségével a bajai gyermekotthonban élő és lakó állami gondoskodásban lévő gyermekeket is szeretnénk megszólítani, bevonni pályázati programunkba.

7. Szeretnénk egész családokat bevonni preventív elemként népmese programunkba, mert hisszük, hogy az a család, amelyik együtt játszik, vagy olvas, vagy népmesét hallgat, vagy éppen komponál, az nagy reménység szerint együtt is marad.

További hasonló témájú videók