Eduard Heger Gombaszögön

Eduard Heger
Eduard Heger

Eduard Heger miniszterelnök elfogadta a Napunk portál és a szervezők meghívását, és Szalay Zoltánnak a Napunk vezető szerkesztőjének kérdéseire válaszolt  szombaton a Tóth Károly sátorban. A hírportál közölte a táborban zajlott beszélgetés magyar nyelvű átiratát. 

Téma volt a Sajó szennyezése, a déli gyorsforgalmi utak építése, a dél-szlovákiai régiók hosszú távú elhanyagoltsága, a a sztrádaépítések, a Volvo  friss beruházásának hatása, a  kisebbségekhez való viszony, a nemzetiségi iskolák helyzete a Földalap által elkobzott telkek és a Beneš-dekrétumok, Igor Matovič helyzete a kormányban, a Magyarországgal való viszony…


A gazdasági kérdések fontos feltételei annak, hogy a magyarok is otthon érezhessék magukat Szlovákiában, de ez nem minden. Az ön pártelnöke, Igor Matovič, amikor még miniszterelnök volt, Trianon 100. évfordulójakor meghívta a pozsonyi várba a szlovákiai magyarok száz képviselőjét. Ez egy erős gesztus volt, de a szlovákiai magyarok körében főleg arról folytak találgatások, lesz-e folytatása. Nem kellene normálisnak és rendszeresnek lennie, hogy az állam vezetői találkoznak a legnépesebb kisebbség képviselőivel?

Természetesen, ezért vagyok ma itt. Hadd fűzzek hozzá néhány dolgot ahhoz, amit mondott. Fontos, hogy otthon érezzék itt magukat. Ez a leglényegesebb. Én Szlovákiára mint a szlovák állampolgárok köztársaságára tekintek. Szlovákia minden állampolgára fontos számomra. Nagyon fontos, egy demokratikus országban különösen, hogy egy olyan közeget építsünk, ahol a kisebbségek nemcsak megtarthatják, hanem fejleszthetik is a kulturális hagyományaikat. Ez ugyanis gazdagít bennünket.

Eddig az infrastruktúráról beszélgettünk, mert nemcsak az a fontos, hogy mindenki otthon érezhesse itt magát, hanem hogy az életszínvonala növekedését is érezze. Nekünk, Szlovákiában van mit behoznunk ezen a téren – a tőlünk nyugatra lévő országokat tekintve. Ez mindenkit kell hogy érintsen, hogy senkit ne diszkrimináljanak az életszínvonal növekedése tekintetében. Ezért fontos számunkra a regionális különbségek felszámolása.

Ez nemcsak arról szól, milyen kisebbség él ott – elsősorban mindenki ember, és nem szabad diszkriminálni. Sok kormány ezzel nem tudott megküzdeni, és a regionális különbségek nőttek. Ezért örülök annyira a rimaszombati ipari parknak, és azon dolgozunk, hogy további ipari parkok létesüljenek Poltár, Losonc környékén és így tovább. De a legfőbb, hogy sikerült Kelet-Szlovákia, Valaliky. Ez az első lépés.

A második az oktatás, ahol szintén nagy utat tettünk meg. A mi kormányunk először iktatta törvénybe a nemzetiségi oktatás, a nemzetiségi iskola, a nemzetiségi osztály és a nemzetiségi oktatási intézmény fogalmát. Ez a terminológia bekerült a törvénybe, innen lehet továbblépni.

Kormányunk megemelte a Kultminor költségvetését minden kisebbség számára. Ezen kívül pedig háromszázezer eurót fogadtunk el a Csemadok támogatására. Helyesen mondta, hogy a magyar kisebbség a legnagyobb Szlovákiában, ezért döntöttünk arról, hogy a szlovákot idegen nyelvként fogják oktatni, ami egy nagy előrelépés. A magyar tanítási nyelvű iskolák részére kiadtunk didaktikai segédanyagokat is, egyúttal új tanterveket készítettünk az elemi és alsóbb szintű oktatásban. Minden évben kiírunk pályázatokat a kisebbségek támogatására is. Ezek után következnek a szimbolikus dolgok. (Napunk)

További hasonló témájú videók