Így kukkold a nyári égboltot, ajánlja a NASA

Az éjszakai égbolt kiváló megfigyelésekre nyújt lehetőséget augusztusban – persze majd ha kiderül az ég… Sokan várják a Perseidák maximumát, legalább ugyanennyien a Szaturnusz és a Jupiter láthatóságát, az Algol minimumait vagy a minél vékonyabb holdsarlókat.

A bolygók mozgása

Merkúr: A hónap első harmadában a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg, 6-án alsó együttállsban van a Nappal. 10-én már fél órával kel a Nap előtt. Megfigyelhetősége gyorsan javul, ez idei második kedvező hajnali láthatósága. 22-én van legnagyobb nyugati kitérésben, 17,9°-ra a Naptól. Ekkor bő másfél órával a Nap előtt kel, és ez az érték a hónap végéig csak keveset csökken.
Vénusz: A hajnali keleti égen magasan látszó, ragyogó fehér fényű égitest. Láthatósága a hónap folyamán gyorsan javul, most kitűnő a hajnali láthatósága. 1-én közel két órával kel a Nap előtt, ez az érték a hónap végére három és háromnegyed órára nő. A bolygó fényessége ‒4,6m-ról ‒4,7m-ra nő, átmérője 49,9″-ről 32,4″-re csökken, fázisa 0,11-ról 0,36-ra nő.
Mars: Előretartó mozgást végez a Szűz csillagképben. A Nap közelsége miatt nem figyelhető meg. Fényessége 1,7m-ról 1,6m-ra nő, látszó átmérőj e 3,8″-ről 3,7″-re csökken.
Jupiter: A Kos csillagképben látható, előretartó mozgása 4-én hátrálóba vált át. Az esti órákban kel, majdnem egész éjszaka fényesen ragyog a déli égen. Fényessége ‒2,7m, átmérője 46″.
Szaturnusz: Hátráló mozgást végez a Vízöntő csillagképben. Hajnalban nyugszik, az éjszaka nagy részében megfigyelhető. Fényessége 0,5m, átmérője 19″.
Uránusz: Az esti órákban kel, az éjszaka nagyobb részében látható. Folytatja hátráló mozgását a Kos csillagképben.
Neptunusz: Egész éjszaka megfigyelhető, 19-én van szembenállásban a Nappal. Hátráló mozgást végez a Halak csillagképben.

Perseidák meteorraj

A Perseidák első megfigyeléséről már i.u. 36-ból vannak feljegyzések, kínai csillagászoknak köszönhetően, azaz igen régen létező és ismert meteorrajról van szó. A Szent Lőrinc könnyeiként is ismert hullócsillagokat okozó porszemcsék a 130 éves keringési idejű 109P/Swift-Tuttle üstökösből származnak, amelyről szintén számos régi feljegyzés ismeretes. A számítások szerint az üstökös régebben is áthaladt bolygónk pályáján, így a hátrahagyott poranyag már igen széles lepellé terebélyesedett. Ennek következtében a perseida rajhoz tartozó meteorokat nem csak ezen az éjszakán, de 1-2 héttel a maximum előtt és után is szép számban láthatunk, természetesen a maximumhoz közeli időpontban nagyobb valószínűséggel.

Csóvás égi vándorok

Augusztusban legalább 23 olyan üstökös lesz az éjszakai égbolton, amelyeket egy 20 cm átmérőjű távcsővel fotografikus módon érdemes lehet felkeresni. Ezek közt található 4 olyan, amit vizuálisan egy közepes (12-20 cm átmérőjű) távcsővel is talán sikerrel célba lehet venni.

A NASA fenti videóajánlója az alábbi lehetőségeket tartalmazza:

0:00 Intro
0:11 Saturn at opposition
0:40 Pairings of the Moon, stars, and planets
1:05 Perseid meteor shower
2:16 Super Blue Moon
3:46
August Moon phases

További információk itt: https://solarsystem.nasa.gov/skywatch…

 

Tóth Árpád: Augusztusi ég alatt

Emlékszel még az augusztusi égbolt
Tüzeire? – a cirpelő mezőn
Álltunk s szemednek mélyén elveszőn
Csillant egy csillag-testvér fény… be szép volt.

S úgy tetszett, hogy hozzánk hajol a félhold,
– Szelíd, ezüst kar – s átölelni jön,
Emelni lágyan, véle lengni fönn,
Hol égi súlyt az éther könnyedén hord…

S a sóhajunk, a fájó, földi sóhaj
Szivünkből úgy szállt, mint finom homok
Szitál alá a tűnő ballonokról,

S ajkad lezártam egy oly hosszu csókkal,
Hogy addig mennybe értünk s angyalok
Kacagtak ránk az égi balkonokról…

.

További hasonló témájú videók