Az utolsó gömöri vámpír (Szászi Zoltán: Bábukák)

Bábukák
Bábukák

Szíves figyelmükbe ajánljuk Szászi Zoltán legújabb hangoskönyvét. A Bábukák Tóth Károly színművész narrációjában hozzáférhető.

Szászi Zoltán novellaregényét egy kisváros esendőségükben is egyedi emberei népesítik be, valósnak és valószerűtlennek tűnő figurák, legendák és anekdoták ködlovagjai és lovagias úrhölgyei, akik az elbeszélő szatirikus nézőpontján át szemlélve egy összefüggő tablót, egy kisvárosi panoptikumot rajzolnak az olvasó elé. A mozgalmas, páratlan eseményekben gazdag jelenetek elnéző derűvel idéznek meg egy mikszáthos-krúdys világot, mely mögül korunk világa is átdereng. Egy különös optikájú városnézés, egy képzeletbeli utazás. A hangoskönyv a NEWPORT polgári társulás megbízásából készült a KULTMINOR támogatásával.

Narrátor: Tóth Károly

Producer: ifj. Szaszák György

Copyright 2022


A Bábukák feltűnő jellegzetessége a realisztikus, groteszk, abszurd és szürrealista síkok folyamatos egymásba játszása, ám a valóság nemcsak az egyes történeteket keretező, a múlt és jelen eseményeire („Hiába, ezek a szíriai események még a magyarul nem tudó gyászszalagírókra is hatással vannak.” – 102.) való utalásaiban érhető tetten, hanem az egyes elbeszélések szövegszerveződésében is. Az egyes történetek szövegében található utalások ugyanis gyakran a mű fiktív világa, illetve egy másik alkotó által létrehozott fikciós világ között teremtenek kapcsolatot, s ezek az összekapcsolódások hordozzák a novellák poénjainak működési feltételeit is. …

A szerző korábbi művéhez hasonlóan ebben a kötetben is felsejlenek vagy épp megelevenednek a múltbéli rendszerrel, illetve annak alakjaival kapcsolatos emlékek. Ebből a szempontból például A portás, aki Leninre vigyázott című történet emelhető ki, melyben a Lenin-fejet formázó, egy véletlen folytán széttörő gipszszobor darabjait a nyugdíjba készülő, és az egykori rendszer által korábbi munkahelyéről eltávolított portás hasztalan próbálja összesöpörni, „mert azok ismét szétomlottak, s már csak öklömnyi darabokként, de szétgörögtek a tér minden irányába.”

(https://irodalmiszemle.sk/2018/02/kosztrabszky-reka-kisvarosi-legendak-szaszi-zoltan-babukak/)

További hasonló témájú videók