Turczel Lajos életútja

Tuczel Lajos arcai

15 esztendeje már, hogy a kiváló tanár és irodalomtörténész, Turczel Lajos nincs már köztünk.

Rá emlékezünk a szepsi Bódva-völgyi stúdió portréfilmjével, amelynek rendezője Nagy Imre, munkatársai ifj. Nagy Imre és Nagy István. A film 2000-ben készült az „Ahonnan elindultam…” sorozat részeként.

Turczel Lajos nevét Szalkán óvoda őrzi, valamint egy rangosnak számító irodalmi díj, amelyet a Szlovákiai Magyar Írók Társasága adományoz kiemelkedő nem szépirodalmi műért, munkásságért.

Turczel Lajos Ipolyszalkán született, az Érsekújvári Reálgimnáziumban érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult, 1951 és 1954 közt a Komáromi Magyar Gimnázium tanára és igazgatója volt, 1954 és 1959 közt a Pozsonyi Pedagógiai Főiskola magyar tanszékén tanársegéd, 1959-től nyugdíjazásáig (1982) a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének docense, 1962 és 1975 között tanszékvezetője. Fő kutatási területe a két háború közti szlovákiai magyar irodalom volt, 1968-ban és 1978-ban Madách-díjjal tüntették ki, 1989-ben Bethlen Gábor-díjjal.