52. Kazinczy Napok – Minya Károly: A nyelvújítás kora

Minya Károly

Kassai Csemadok: „Alkalmazkodva a körülményekhez, a tavaly elmaradt 52. Kazinczy Napokat »áthoztuk« márciusra, és az online térben tartottuk meg Kazinczytól Máraiig címmel. A két hétig tartó, sokrétű rendezvényen színvonalas nyelv-és irodalomtörténeti előadások hangzottak el, valamint egy exkluzív videó került bemutatásra, amelyben – Márai Sándor életének epizódjai mellett – ismert színészek és újságírók mondták el kedvenc Márai–idézeteiket.”

Az előadások az alábbi sorrendben kerültek az online térbe:

Március 15. (hétfő) 18:00​
Duncsák Mária: Március 15-i köszöntő és megnyitó
Nyíri Péter: Kazinczy Ferenc emlékezete Széphalmon

Március 17. (szerda) 18:00​
Minya Károly: A nyelvújítás kora

– ezúttal ezt a felvételt osztjuk meg Önökkel.

Március 19. (péntek) 18:00​
Pomozi Péter: Az „Orthológus és neológus nálunk és más nemzeteknél” időszerűsége

Március 20. (szombat) 18:00​
Nagy Csilla: Szabó Lőrinc 120 / Gondolatok Szabó Lőrinc testpoétikájáról

Március 22. (hétfő) 18:00​
Fried István: Mit jelent Kassa az irodalomban, mit jelent az irodalomnak Kassa?

Március 24. (szerda) 18:00​
Kása Péter: Irodalmi élet Eperjesen magyar–szlovák összefüggésekben

Március 25. (péntek) 18:00​
Juhász Barbara: A Márai Sándor Emlékkiállítás virtuális galériájának bemutatása

Március 27. (szombat) 18:00​
Kedvenceink kedvencei. Közismert emberek kedvenc Márai idézetei

Az előadások a Kassai Csemadok YouTube-csatornáján is visszakereshetők. 

További hasonló témájú videók