Parevo 2.0 Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál

Parevo 2.0„25 évvel a demokratikus átalakulás után” címmel lengyel, cseh, magyar és szlovák dokumentumfilmeket láthat a közönség a DocuArt Moziban (Ráday u. 18., Budapest) a Parevo 2.0 Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál keretében 2014. november 28. és november 30. között.

A PAREVO 2.0 a kelet-közép-európai demokratikus átmenetet, a gazdasági rendszerváltást és az azóta eltelt 25 évet mutatja be történelmi és filmes eszközökkel. A projekt legfontosabb célja, hogy a Visegrádi országokban elősegítse annak a társadalmi gondolkodásnak a fejlődését, ami a történelmi tények értelmezését eltávolítja az aktuális politikai erőtértől, és ezzel elősegíti a demokratikus európai társadalmi és történelmi tudat megerősítését. Ugyanakkor tükröt tart a rendszerváltás elé: drámai dokumentumfilmek sora mutatja be a gazdasági átalakulás visszásságait. Minden közép-európai országból (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) több filmen keresztül is bemutatja, hogy miképpen építették le a korábban, ha nem is tökéletesen működő, de mindenképpen megélhetést biztosító, közösségformáló és identitásképző gyárakat, üzemeket és szövetkezeteket.

Eötvenhat – ELTE 56′ – director Ernő Nagy • ELTE Videostúdió – 2005

Az eseménysorozatot Nagy Ernő filmrendező és Mitrovits Miklós történész nyitja meg pénteken. A fesztivál a cseh Forradalom lányai című filmmel veszi kezdetét, ezután a lengyel Maria Zmarz-Koczanowicz A ’89-es nemzedék című 61 perces dokumentumfilmjét vetítik.

Szombaton mutatják be többek között Révész B. László ’89 hónapról hónapra: január című mozgóképét és szintén szombaton láthatja a közönség a rendező Az idő sodrában – Nádudvari krónika 1988-2008 című alkotását.
Vasárnap Csak egy kis propaganda (Taká malá propaganda; 2001) Marek Kuboš szlovák rendező dokumentumfilmjét vetítik, melyben a Mečiar-korszak és a közszolgálati televízió manipulációit fedi fel egy volt tudósító. 
Ekkor láthatják többek közt Zsigmond Dezső Három királyok című alkotásának első részét A rákok királya címmel.

A vetítéseket beszélgetések is követik, amelyeken történészek, szociológusok és a filmek alkotói vesznek részt.
A tervek szerint a PAREVO 2.0 Dokumentumfilm Fesztivál alkotásai Budapest mellett Gdanskban, Prágában és Pozsonyban is láthatóak lesznek.

TOVÁBBI FILMEK ITT TALÁLHATÓK

A programban:

 • ’89 hónapról hónapra – január [89 Month by month – January] Directed by László B. Révész, 53 min, 1999 (Hungarian)
 • Moving World – Remembering a Journal [Mozgó Világ – Emlékezés egy folyóiratra] Directed by Erzsébet Csonka and Béla Kovács, 90 min, 2006 (Hungarian)
 • Bibó István memorial book, 1979 [Bibó István emlékkönyv, 1979] Directed by András Surányi Z., 62 min, 2013 (Hungarian)
 • The Nameless Village – Part 1 [A nevetlen falu – 1. rész] Directed by András Péterffy, 70 min, 2007 (Hungarian)
 • Three Kings – Part 1: The Crab King [Három királyok – 1. rész: A rákok királya] Directed by Dezső Zsigmond, 52 min, 2013 (Hungarian)
 • In the tide of time – Nádudvar chronicle 1988-2008 [Az idő sodrában – Nádudvari krónika 1988-2008] Directed by László B. Révész, 53 min, 2009 (Hungarian)
 • Just a small Propaganda [Taká malá propaganda / Csak egy kis propaganda] Directed by Marek Kuboš, 27 min, 2001 (Slovak)
 • Miners’ Bread [Banícky chlebíček / A bányász kenyere] Directed by Roman Fabián, 60 min, 2013 (Slovak)
 • Disease of the Third Power [Nemoc tretej moci / A harmadik hatalmi ág betegsége] Directed by Zuzana Piussi, 52 min., 2011 (Slovak)
 • The End of Czechoslovakia as Seen from the Parliament [Zánik Československa v parlamentu / Csehszlovákia vége a Parlamentben] Directed by Pavel Koutecký, 75 min, 1993 (Czech)
 • Citizen Havel [Občan Havel / Havel polgártárs] Directed by Pavel Koutecký and Miroslav Janek, 120 min, 2008 (Czech)
 • Revolution Girls [Holky z fildy / A forradalom lányai] Directed by Natasha Dudinski and Taťána Marková, 70 min, 2009 (Czech)
 • God’s Stone Quarry – One Year in North Bohemia [Kamenolom Boží – jeden rok v Severních Čechách / Az Isten kőbányája – egy év Észak-Csehországban] Directed by Břetislav Rychlík, 88 min, 2005 (Czech)

MINDEN FILM EREDETI NYELVEN ÉS ANGOL FELIRATTAL LESZ LÁTHATÓ! • A BELÉPÉS MINDEN FILMRE INGYENES!

A fesztiválon vetített cseh filmek:

péntek, október 28.

17:30 – 18:40

A forradalom lányai [Holky z fildy / Revolution Girls]. Rendezte Natasha Dudinski és Taťána Marková, 70 perc, 2009 (cseh)

Az egyetlen megoldás a személyes forradalom. A forradalom lányai négy cseh nő története, akik a ’89-es generációhoz tartoznak. 1989-ben mindannyian filozófia szakos hallgatók voltak Prágában, és aktívan részt vettek a drámai történelmi eseményekben, a Bársonyos forradalomban, amely véget vetett a kommunista rezsimnek. A film az ő életükön keresztül mutatja be a forradalom örökségét húsz évvel később. Jana Hybášková, az Európai Parlament tagja, aki meg akarja menteni a világot. Alena Ježková egyik könyvét írja a másik után, és a múltban keresi azt az inspirációt, amit a szabad, de zavaros jelenben nem talál. Alice Rahmanová egy sikeres, bár zárkózott üzletasszony, aki energiái többségét három gyermeke és egy örökbefogadott kislány nevelésére fordítja. Pavla Milcová pedig teljesen a zenei és spirituális küldetéseknek szentelte életét. Mi maradt a forradalmi eszméikből? Hány forradalmon kell átmennie egy nőnek mire eléri a negyvenet? És mit mesél el a történetük arról a helyről és időről, amelyben élnek?

19:50 – 20:30

Beszélgetés a 89-es rendszerváltás hőseiről. Vendégeink: Taťána Marková filmrendező és Tóth Eszter Zsófia történész

szombat, november 29.

15:20 – 16:35

Csehszlovákia vége a Parlamentben [Zánik Československa v parlamentu / The End of Czechoslovakia as Seen from the Parliament]. Rendezte Pavel Koutecký, 75 perc, 1993 (cseh)

Nem könnyű dönteni egy állam szétbomlasztásáról még akkor sem, ha a vége elkerülhetetlennek látszik és mindenki már a legelején meghatározta pozícióit. A film bemutatja a parlamenti képviselőket, akiknek egy szokatlan feladattal kellett szembenézniük; rávilágít a törékeny kapcsolatokra, a konszenzus kialakítására irányuló kísérletekre; bemutatja a gyanús taktikai manőverezéseket, valamint a színházba illő tárgyalásokat. Az események nem csupán a parlamenti teremben, hanem a parlament folyósóin is zajlanak. A megszólaltatott képviselők különböző mértékű nyitottságot mutattak a film készítői felé, de a film így is képes a politikai beszédek látszata mögé kerülni, hogy bepillantást adjon a politika valódi működésébe. A filmkészítés három hónapja alatt a tágyalások hol a bizonytalanok, hogy feszültek, hol pedig drámaik voltak. A film bemutatja az összes parlamenti ülést egészen a föderáció megszűnéséig.

19:00 – 20:30

Az Isten kőbányája – egy év Észak-Csehországban [Kamenolom Boží – jeden rok v Severních Čechách / God’s Stone Quarry – One Year in North Bohemia]. Rendezte Břetislav Rychlík, 88 perc, 2005 (cseh)

Egy költő, egy bányamérnök, egy borász, egy roma család, egy heavy metal zenekar, egy gazda és egy ökológus – a világ hétféle szemszögből. Mindannyian magukban hordozzák a rendező hitét a táj újjászületésében. Ez a társadalmi dokumentumfilm bemutatja Észak-Csehország élő és spirituális tájképét, amelyre a német lakosság háború utáni kitelepítése végzetesen rányomta bélyegét, s ami egyúttal az ősi kulturális emlékezet kitörlését is jelentette. Majd a szénbányák megnyitása évtizedekre meghatározta a társadalom jövőjét a kommunista államban. A filmet két húsvét vasárnap között forgatták óriási panelházakban és termőföldeken.

vasárnap, november 30.

19:30 – 21:30

Havel polgártárs [Občan Havel / Citizen Havel]. Rendezte Pavel Koutecký és Miroslav Janek, 120 perc, 2008 (cseh)

Csehszlovákia 1992-es kettészakadása után Václav Havel, egykori politikai disszidens, színdarab- és esszéíró, a bársonyos forradalom vezéregyénisége lett az új Cseh Köztársaság első miniszterelnöke. Így történt, hogy a haza egykori ellensége adott meghatalmazást az állam és az intézmények megváltoztatására. Az intim hangvételű portréfilm a politikust és az embert mutatja be, a nemzetközi vitákat kiváltó eseményektől kezdve egészen a személyes tragédiákig. Pavel Koutecký rendező 2006-ban elhunyt, így barátja, Miroslav Janek filmrendező lépett a helyébe. Éveket szentelt a portréfilm összeállítására, bepillantást engedve a cseh politikába, és egy ember belső világába, aki nagyban hozzájárult egy új köztársaság megszületéséhez.
(Forrás: Cseh Centrum)

********************

1989

Directed by Michał Bielawski, 57 min, 2014 (Polish)

Az 1989-es év a lengyelek számára a szűnni nem akaró változások időszakává vált. Megkezdődtek a tárgyalások az ellenzékkel, viták folytak az 1981-ben delegalizált Szolidaritás mozgalom legalizálásáról. A kormányzat nem számított arra, hogy már az év végén az ellenzékkel közösen fog alkotmányozni, és bekövetkezik az ország újjáépítése. A Kerekasztal-tárgyalásokon elfogadott megegyezéssel kezdődtek el a politikai változások, és azok felgyorsították a gazdasági reformokat, amelyeket korábban senki nem látott előre. A dokumentumfilm bemutatja a lengyelek lelkiállapotát a Kerekasztal-tárgyalások és a június 4-i választások idején, majd Tadeusz Mazowiecki kormányának hivatalba lépésekor, amelynek hátterében felbomlott a „keleti blokk” is. A film felhasználta a hivatalos és nemhivatalos forrásokat, fényképeket és az akkori események megfigyelőinek feljegyzéseit is. A rendező úgy mutatja be az 1989-es évet, mint a remény visszaszerzésének és a nemvárt káosznak az évét.

Generation 89 [Pokolenie 89 / A ’89-es nemzedék]

Directed by Maria Zmarz-Koczanowicz, 61 min, 2002 (Polish)

A ’89-es nemzedék című dokumentumfilm portrét készít az ún. nagy változás generációjáról, az első nemzedékről, amely már saját felnőttkorát a III. Köztársaságban élte meg. A mai harmincasok, akik 1989-ben leginkább még tanultak, 1968 körül születtek. Az egyetemen érte őket a rendszerváltás, amelynek köszönhetően teljesen önállóan dönthettek a jövőjükről. Maradni az iskolapadban? Létrehozni a független médiát vagy civilszervezeteket? Saját üzletet indítani, új iparágakat, mint pl. a reklám? Résztvenni a politikában? Vagy dekommunizálni a titkosszolgálatokat? Egy pillantás az 1989-es generáció képviselőire, akik már felnőtt fejjel léptek a III. Köztársaságba, az ő sikereikre és kudarcaikra, félelmeikre és kudarcaikra, megmutatja a lengyel szabadság elmúlt két évtizedét.

Arizona

Directed by Ewa Borzęcka, 46 min, 1997 (Polish)

A cím nem az amerikai államra, hanem az olcsó bor nevére vonatkozik, amely a filmben oly szabadon folyik. Társadalmi szempontból a dolgok rosszul állnak Zagórki lakói számára mióta az állami gazdaság, ahol korábban dolgoztak, néhány évvel ezelőtt csődbement. Mindez 1990-ben történt, azóta több mint 300 000 ha földterület áll műveltlenül, elhagyatottan, miközben a gazdaság egykori dolgozói otthon ülnek és álmodoznak a régi szép időkről vagy panaszkodnak a rossz sorsukról. A virágzó és fejlődő közösségből egy reménytelen és megseredett emberekket teli falu lett, olyan embereké, akinek az egyetlen csekély jövedelem a segély és az egyedüli szórakozásuk az olcsó Arizona bor okozta mámoros állapot. A kamera kegyetlenül rögzíti a házak és utcák lehangoló valóságát, miközben a felvett mélyinterjúkon keresztül betekintést nyerünk e reménytelen helyzet fájdalmas világábba e távoli kis faluban.

Stadiums Revolt [Bunt stadionów / Stadionok lázadása]

Directed by Mariusz Pilis, 58 min, 2013 (Polish)

Mariusz Pilis filmje arra a kérdésre keresi a választ, hogy kik a drukkerek? A kormány miért éppen a stadionokat választotta céltáblának? A média miért úgy mutatja be a lelátókat, mintha azok az erőszak központjai lennének? A szerző szót ad a drukkereknek. Körbejárta kamerával Lengyelországot, meglátogatta az egymással rivalizáló klubokat és szurkolóit azért, hogy meghallgassa az emberek véleményét. Azokét, akik eddig nem kaptak szót. A film utazás egy olyan világba, amely teljesen másképp néz ki, mint a tömegtájékoztatás csatornáin.

(Forrás: Lengyel Intézet Budapest)

További hasonló témájú videók