KITELEPÍTÉSEK – a csehszlovákiai magyarok jogfosztottsága (2)

somorjai kaszinóA Somorjai Kaszinó második őszi eseményén november 18-án Vadkerty Katalin és Popély Árpád történészek voltak a „KITELEPÍTÉSEK – a csehszlovákiai magyarok jogfosztottsága, deportálása, hontalansága” címen meghirdetett vitaest vendégei, házigazdája pedig Kovács László történész-pedagógus,  a Madách Imre Gimnázium nyugalmazott igazgatója volt. Azt esten az 1945 utáni történelmünk fájó, sokak által kevéssé ismert időszakáról beszélgettek.

Előző rész 
Folytatás: 3. rész, 4. rész

„(1) Azok a német vagy magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgárok, akik az idegen megszálló hatalom jogszabályai értelmében német vagy magyar állampolgárságot szereztek, az ilyen állampolgárság megszerzésének napján elveszítették csehszlovák állampolgárságukat.
(2) A többi német vagy magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgár e dekrétum hatályba lépésének napján elveszti csehszlovák állampolgárságát.”

Áll a leghírhedtebb, 33. számú, 1945. aug. 2-án kelt alkotmánydekrétumban.
A teljes szöveg magyar fordítása megtalálható a Pannónia Könyvkiadó 1996-ban megjelent „Eduard Beneš elnöki dekrétumai, avagy a magyarok és a németek jogfosztása” című könyvben (216. oldal).
A könyv digitalizált formában megtalálható a Fórum Intézet internetes adatbankjában, a http://adatbank.sk/digitalizalt-konyv/edvard-benes-elnoki-dekretumai-avagy-a-magyarok-es-nemetek-jogfosztasa/ oldalon.

[mappress mapid=”11″] 

További hasonló témájú videók