Temp-Feszt 2011 Berzétén a tanévkezdés és adományozás jegyében

Temp-Feszt 2011 Berzétén Szeptember 3-án újra merészet álmodott a berzétei református gyülekezet. Hagyomány, hogy tanévkezdő istentiszteletet tartanak, de idén fesztivállá nőtte ki magát a szervezkedés, melyen képviseltette magát Körös, Jólész, Rudna, Várhosszúrét és Rozsnyó is. Itt vehették át ünnepélyesen az adományokat az épülő árvaházra.

Harmadik alkalommal rendeztek tanévkezdő ifjúsági istentiszteletet Berzétén. 

http://vimeo.com/28849648
Mudi Henrietta lelkész igehirdetésének alapjául a Példabeszédek Könyve 4. részének 26. verse szolgált. „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Az igemagyarázat előtt mindenki magához vehetett egy piciny mustármagot, mely az életet, a lehetőséget jelképezte, azt a lehetőséget és életet, mely a gyermekeinkben van. „Amikor iskolába megy a gyermek, akkor mindent megveszünk neki, csak a sok anyagi mellett valami elsikkad, az, hogy ez mind felesleges, hogyha nincs felettük védelem, ha nem látjuk, hogy az Isten őrzi őket. Ezzel a tanévnyitóval mi ezt szerettük volna kérni, Istennek az áldását. Legtöbb, amit a gyerekeinknek adhatunk, ha Isten őrző kezére bízzuk, s ezzel a mai istentisztelettel mi ezt tettük meg” – nyilatkozta Mudi Henrietta.

A kerecsenmotorosok adományt adtak át az épülő árvaházra.

A berzétei református templom minden padsora megtelt. Az alkalmat megtisztelték jelenlétükkel a Kerecsen Motoros Egyesület által szervezett Berzétei-motoros túra résztvevői, mintegy 100 motoros, akik adományaikkal segítették az épülő árvaházat. Tóth Zoltán, a Kerecsen Motoros Egyesület elnöke s a Berzétei-túra vezetője egy motortankban adta át a motorosok több mint 2000 eurós támogatását. A gyülekezetben a hitet Reményik Sándor Templom és iskola című versének elmondásával erősítette. Beszédében hangsúlyozta, hogy adományukban több egyesület összefogó ereje van. Mudi Róbert berzétei lelkész, az árvaház megálmodója felidézte emlékeit, amikor először találkozott a nagybalogi motorosokkal.

 

A templomkertben gulyásfőző versenyt rendeztek. 
Finomabbnál finomabb gulyások elkészítésével neveztek a berzétei, a kőrösi, a jólészi, a rudnai és a nemrégiben alakult várhosszúréti gyülekezet képviselői, azon egyházközségekből, illetve leányegyházakból, ahol a Mudi Róbert és Mudi Henrietta lelkészházaspár szolgál. Gazdára találtak a főzőverseny díjai is, első helyen Jólész, másodikon Berzéte, harmadikon Kőrös csapatai végeztek. Videótudósításunkban megpróbáltuk ellesni a titkokat az ízletes gulyások készítése alatt, s a gyülekezetek képviselői a helyi hitéletről is vallottak.

Feldolgozás alatt! 

További hasonló témájú videók