Kisfaludy Sándor Pozsonyban rossz tanulóvá lett

250 éve született Kisfaludy Sándor Sümegen, Zala vármegyében. Családja a dunántúli katolikus középnemességhez tartozott, nemzetsége a honfoglaló magyarokig vitte fel eredetét. Atyja vagyongyüjtő, büszke földesúr volt, gyermekeinek és jobbágyainak zsarnoka. A költő Győrben végezte gimnáziumi tanulmányait, innen ment át, 1788 őszén, Pozsonyba, itt három évet töltött: kettőt a filozófiai tanfolyamon, egyet a jogon. Pozsony erősen hatott fejlődésére. Olvasgatta a német költőket, látogatta a német színtársulatok előadásait, a magyar irodalomról is nyert némi tájékozást. Megismerkedett a pozsonyi katolikus papnövendékekkel, ezek felhívták figyelmét Pázmány, Zrínyi, Gyöngyösi, Bessenyei, Ányos, Dugonics, Virág és Kazinczy munkáira.

Olvasmányainak hatása alatt maga is irogatni kezdett, jogi tanulmányait elhanyagolta. Győrben még a legjobb tanulók közé tartozott, Pozsonyban egyre rosszabbul tanult.

A II. József halála után következő hazafias mozgalmak még jobban elvonták az iskolától. Bosszús atyja hazarendelte győrmegyei téti udvarházába, kezébe adta Verbőczi és Huszti jogi munkáit s megparancsolta neki, hogy otthon készüljön a prókátorságra. Nappal a magyar jogot és perrendtartást tanulta, esténkint költői munkákat olvasott. Hogy a tanulástól megszabaduljon, 1792 tavaszán atyja engedelmével beállt katonának… (Kalandos életéről a linken olvashatnak bővebben.)

Kisfaludy Sándor-Kodály Zoltán: Himfy-dal • Énekel Ilona TOKODY Ilona, a zongoránál Szücs Loránt:

A sümegi hetedikesek Némethné Szántó Erika tanárnő vezetésével minden évben kilátogatnak Kisfaludy Sándor sírjához. A költő születésének évfordulóján felelevenítik mindazt, amit tanultak a költő életéről, családjáról, verseltek, tisztelettel emlékeznek (2017; Sümeg Városi Televízió ).

Kisfaludy Sándor szerelmei – Kisfaludy Sándor születésnapját ünnepelték az Emlékházban 2020-ban, Praznovszky Mihály a költő szerelmeiről beszélt; a Sümeg Városi Televízió összeállítása.

Kapcsolódó:

Kisfaludy Sándor szülőháza (Sümeg)