Csengő Énekszó • a Zselízi Franz Schubert Művészeti AI kórusa

A Zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola kórusa

A XVIII. Csengő Énekszó a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos seregszemléje, egyúttal versenye is.

A negyedik kategóriában a színpadon a Zselízi Franz Schubert Művészeti Alapiskola kórusa.

A zsűri elnöke:

    • Hartyányi Judit magyarországi tanár és karnagy, a budapesti Tanítóképző Főiskola ének-zene tanára, 25 éve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és Karvezetés Tanszékének oktatója, művésztanára. 

A zsűri tagjai:

    • Stubendek István énektanár, karvezető, a komáromi Concordia Vegyeskar alapító és vezető karnagya
    • Hraschek Katalin magyarországi énektanár és karvezető
    • Józsa Mónika karnagy, ének-zenetanár, negyven éve a galántai Kodály Zoltán Daloskör és harminc éve a Nyitrai Konstantin Egyetem Magyar Kórusának vezetője, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának karnagya
    • Mindszenty Zsuzsánna, magyarországi Liszt-díjas karnagy, zenetanár, a Musica Nostra Kórus alapítója

Milan Drozd felvételei.

A Csengő Énekszó versenyprogramjáról készült felvételek is bekerülnek a Szlovákiai Magyar Audiovizuális Adattár gyűjteményébe (ennek katalógusa a www.adattar.eu honlapon elérhető), ahol a jövőben a kutatók rendelkezésére állnak.

További hasonló témájú videók