350 éve halt meg „a népek tanítója”, Comenius

Jan Amos Komenský mindenekelőtt a pedagógia elméletében és gyakorlatában végzett jelentős, alapvető munkát, s e tudomány tulajdonképpeni megalapozója lett. Szinte valamennyi pedagógiai tétel és gyakorlati oktatói-nevelői probléma gyökerében megtalálható műveiben.

Comenius nemcsak tudományos felfogásában volt enciklopédista, de polihisztor volt reneszánsz sokoldalúsággal eszméi valóra váltásában is. Elméleti okfejtéseit módszertani útmutatásaiban, tanterveiben és tankönyveiben ültette át közvetlenül a gyakorlatba, s az iskolában ellenőrizte tanításai helyességét.

Egyik legismertebb műve, az Orbis pictus (A látható világ) kisebb gyermekeknek szánt enciklopédikus tananyag: a dolgok megértését szemléltető ábrák segítik.

 

Comenius nevét viseli több kulturális és oktatási intézmény. Az UNESCO 1992-ben megalapította a Jan Amos Comenius Medal-t: azoknak, akik kivételes eredményt értek el az oktatás terén. Az EU egyik oktatási projektje a Comenius program, amelynek keretein belül a különböző országok iskoláinak együttműködésén keresztül szeretnék elérni, hogy a fiatalok (és a tanárok) jobban megértessék más európai nemzetek nyelvét, kultúráját, értékeit. A pozsonyi Comenius Egyetem munkatársai pedig létrehozták a Comenius Logót (vagy röviden Comlogót): egy programozási nyelven alapuló program, amelyben egy kis teknős irányításával megtaníthatják a gyerekeknek a programozás alapjait.

(Visited 51 times, 1 visits today)
%d bloggers like this: