Németh Zoltán fél évszázada

Németh Zoltán József Attila-díjas magyar irodalomtörténész, kritikus, költő 50 éves. Mivel pályájának indulásánál én is egyengettem az útját, külön öröm, hogy ilyen rangot vívott ki magának az irodalmi és tudományos életben, valamint az oktatásban. További sikeres éveket, Zoli!

Életpályája: 1970. június 26-án született a szlovákiai Érsekújvárott. Gyerekkorát a Párkány melletti Kéménden töltötte, ide járt általános iskolába. 1988-ban a zselízi magyar tanítási nyelvű gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait a pozsonyi Comenius Egyetem magyar–történelem szakán végezte 1993-ban. 1993 nyarán az Irodalmi Szemle szerkesztője, 1993 őszétől 1995-ig a kéméndi, 1995-től 2004-ig pedig az ipolybalogi általános iskola tanára volt. 2000 és 2001 között a pozsonyi egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén irodalomelméletet tanított, ugyanitt 2004-ben doktorált Talamon Alfonzról írt monográfiájával. 2010-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált. 2004 és 2013 között a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Humán Tudományok Kara Hungarisztika Tanszékének tanára volt. Jelenleg a Varsói Egyetem professzora.

2013-tól a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének docense. Vendégelőadóként a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar tanszékén, kétszer a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén és a Szegedi Tudományegyetem Modern Magyar Irodalom Tanszékén, továbbá a prágai Károly Egyetemen, az egri Eszterházy Károly Főiskolán és a szófiai egyetemen tartott előadásokat.

Versei, tanulmányai és kritikái többek között az Alföldben, a Bárkában, az Élet és Irodalomban, a Hídban, az Irodalmi Szemlében, az Irodalomtörténetben, a Jelenkorban, a Kalligramban, a Korunkban, a Literaturában, a Palócföldben, a Partitúrában, a Prae-ben, az Opusban, a Tiszatájban és az Új Forrásban jelentek meg. 2001 és 2006 között a tatabányai Új Forrás szerkesztője, 2007-ben a pozsonyi Kalligram folyóirat főszerkesztője volt. 2017 januárjától ismét az Irodalmi Szemle szerkesztője.

Műfordítással 1993 óta foglalkozik, elsősorban cseh, szlovák, angol, közvetítőnyelv segítségével pedig német nyelvből fordít, ezeket a Kalligram,Szőrös Kő, a Polis és a Lettre közölte.

1998 óta a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának, 2002 óta a József Attila Körnek, 2003 óta a Szépírók Társaságának, 2006-tól pedig a Magyar Szemiotikai Társaságnak a tagja. Kutatási területe a kortárs magyar irodalom, a fiatal magyar és közép-európai irodalom, a határon túli magyar irodalmak, az irodalom és a hatalom kérdéskörei, a posztmodern magyar és világirodalom, valamint a hálózatelmélet és az irodalomtudomány kapcsolata. 2010-től a Digitális Irodalmi Akadémia Parti Nagy Lajos-szakértője.

Egy friss beszélgetés:
KultúrKorzó Live – Karanténkultúra, művészeti hálózatok, kortárs irodalom Németh Zoltánnal

A kerek születésnap alkalmából az Irodalmi Szemle júniusi száma összeállítást készített.

Videó:

Hálózatelmélet és irodalomtudomány. Beszélgetés Németh Zoltánnal. Moderátor: Mizser Attila. Vajka, ARTér 2019.

A felvétel az Irodalmi Szemle 2019-ben második alkalommal megrendezett alkotótáborában készült.

 

További hasonló témájú videók