Dr. Romsics Ignác: A Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés

Dr. Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár Komáromban Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés címmel adott elő a TéKa és az SJE Történelem Tanszékének szervezésében 2016. november 16-án. Az előadást Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, a Selye János Egyetem Történelem Tanszékének vezetője vezette fel.

Dr. Romsics Ignác Széchenyi-díjas történészt, az MTA rendes tagját, komáromi előadása  után kérdeztük a Trianonhoz vezető események és az Európai Unió közötti párhuzamokról:

Fő kutatási területe a XX. század magyar politikatörténete, különös tekintettel a két világháború közötti időszakra. Külön foglalkozott Bethlen István életével és politikájával. Kutatásai a nagyhatalmak Magyarországgal kapcsolatos politikájának kérdéseire is kiterjednek. Nagy jelentőségű munkája a XX. századi magyar történelmet taglaló monográfiája, amely több kiadást is megért.

Az előadást követő vita:

Romsics Ignác, Wikipédia

Kapcsolódó írások, beszélgetések:

Simon Attila: Magyarország lakossága a kelleténél többet foglalkozik a múlttal
Trianon felé – Felvidéki sorsfordulók az államfordulat első évében
Mészáros András: Trianon értelmezését nem szabad átengedni a politikusoknak és az ideológusaiknak
Szarka László: Soknyelvű ország – egynyelvű álom és emlék(mű)
Szeghy-Gayer VeronikaSzeghy-Gayer: A felismerés és a fájdalom később jött, hogy az ezeréves magyar állam az utolsó perceit élte
Bödők: Furcsa paradoxon, hogy a megszállt területek elleni visszafoglaló harcokat a Tanácskormány indította el, nem pedig Horthy
Parászka Boróka: Szabadulás Trianontól
Historik o Benešových dekrétoch: Maďari a Slováci to vidia ako dva samostatné príbehy a to je problém
Slováci a Maďari: Trianon
Maradandó sorsesemény
Szarka László: Bajosan lehet a másként gondolkodók becsületének megkérdőjelezésével erős közösséget építeni

További hasonló témájú videók