A regionális, lokális kulturális örökségek és a lokális identitás összefüggései

Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művelődéstudományi Intézetének kutatócsoportja a Nemzeti Művelődési Intézet ösztöndíjprogramjának támogatásával 2019 szeptemberétől 2020 augusztusáig kutatást folytat.
A kutatás A regionális, lokális kulturális örökségek és a lokális identitás összefüggései – a helyi értéktárak funkcióinak felmérése a Vajdaságban címet kapta.

A kutatásban – amelynek vezetője dr. Újvári Edit tanszékvezető – három diák, három oktató és két külsős szakember vesz részt.

Dr. Újvári Edit, a kutatás vezetője, egyetemi docens (SZTE): Mi Szegeden úgy gondoltuk, hogy nagyon is kézenfekvő, hogy vajdasági témakört válasszunk, hiszen több régebbi hallgatónk és jelenlegi nappali tagozatos hallgatónk is vajdasági, valamint a korábbi években is számos szakmai kapcsolatunk volt ezzel a térséggel, és szakmai területtel. Így választottuk azt a témát, amely a Vajdaságon belül a Tisza mente térségnek a közművelődési, közösségi életét szeretné feltárni, kutatni.

Székely Zsófia, a Nemzeti Művelődési Intézet kutatócsoportjának hallgatója: Számomra azért fontos ez, mert így vajdaságiként sokkal jobban megismerhetem az otthonom közösségeit és kultúráját, valamint nagyon jó szakmai tapasztalat a kutatás terén is, és később majd a szakdolgozatomhoz is jó tapasztalat lesz.

A kutatás vajdasági körútjának első állomása a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet volt, ahol az intézmény igazgatója elmondta, a Vajdasági Magyar Értéktár megerősíti az értékeinket és új teret biztosít azoknak.

Gondi Martina, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója: Digitálisan feldolgozza őket, és segítséget ad arra, hogy jobb elérhetősége legyen ezeknek az értékeknek, mivel felkerülnek a közösségi hálóra, a médiába, különböző weboldalakra, és jobb esetben idegenforgalmi weboldalakra is, így új kapcsolatok jöhetnek létre az egyesületek, az idegenforgalmi, gazdasági szakértők és fejlesztők között, tehát a projekteket így össze lehet kötni.

A kutatócsoport munkája Zenta után más Tisza menti településeken fog folytatódni.

A Vajdasági Rtv összefoglalója.