Szakmai találkozó Komáromban

2019. február 5-én nemzetközi konferenciát tartottak Komáromban „Kutatás, fejlesztés és felhasználás a fitostimulátor hatású növényi segédkészítmények témakörében” címmel.

Előadók és előadások:

 • 1. Doc. Ing. Huszár József, DrSc. (Komárom)
  Možnosti biologickej kontroly rastlinných patogénov (A növényi patogének biológiai ellenőrzésének lehetőségei)
 • 2. RNDr. Mészáros Patrik, PhD. (Nyitra)
  A növényi stressz tünetei és védekezési mechanizmusai (Sympotómy a obranné mechanizmy rastlinného stresu)
 • 3. Ing. Miroslav Kríž, PhD. (Pozsony)
  Fytostimulátory radu Fyto-fitness: využitie teoretických znalostí v praxi (A Fyto-fitness fitostimulátorok: az elméleti ismeretek kihasználása a gyakorlatban)
 • 4. Szabó Veronika, PhD. adjunktus (Budapest)
  A növénykondicionáló készítmények alkalmazása a dugványozással történő szaporítás során (Používanie rastlinných kondicionérov pri rozmnožovaní pomocou sadeníc)
 • 5. Pais István agrár- és közgazdasági mérnök (Gyenesdiás)
  Gyakorlati tapasztalatok a humin- és fulvosav alapú növénykondicionálás kapcsán 2010–2018 (Praktické skúsenosti v súvislosti rastlinného kondiciovania na základe huminovej a fulvokyseliny v rokoch 2010–2018)
 • 6. Ing. Pálszegi Tibor, PhD. (Pozsony)
  Úloha polyoxometalátov vo vede o rastlinách (A polyoxometalátok szerepe a növénytudományban)
 • 7. Kovács Dezső, PhD-hallgató és Prof. Hrotkó Károly, DSc. – az előadó (Budapest)
  A minőség javítása a növénykondicionáló készítményekkel konténeres növénynevelésben a faiskolában (Zlepšenie kvality rastlinnými kondicionérmi v pestovaní v konténerovej škôlke)
 • 8. Ing. Pálszegi Tibor, PhD. (Pozsony)
  Humínové kyseliny a výživa rastlín (Huminsavak és növénytáplálkozás)

 

 

 

További hasonló témájú videók