Tokár Géza: A Kerekasztal tevékenységének értékelése

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala idei országos találkozójára 2017. november 11-én került sor Érsekújvárott. Tokár Géza szóvivő a Kerekasztal tevékenységének értékelésével kezdte a szombati konferencianapot. Bevezetőjének a „A Kerekasztal tevékenységének értékelése, Kulcsfontosságú megoldandó ügyeink és a civil jelentés” címet adta. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának (SZMK) Civil Társadalom Fejlesztéséért Díját idén, 2006-óta először, a Kerekasztal nem adta át senkinek…

Kerekasztal konferencia Tokár Géza
Kerekasztal konferencia 2017, Tokár Géza

 

💡

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyitott, politikai pártoktól független, önkéntes és informális intézmény, amely a szlovákiai magyar szervezetek egyeztető fóruma. A Kerekasztal munkájában részt vehet minden olyan kulturális, szakmai, önkormányzati, állami és civil szervezet (intézmény), amely

  • Szlovákiában van bejegyezve és Szlovákiában működik,
  • tevékenységi területe országos vagy regionális hatáskörű (azon országos szervezetek képviselőjét, melyeknek jogi személyiséggel bíró területi és helyi alapszervezetei vannak, az országos központ delegálja),
  • a szlovákiai magyar közösség érdekében tevékenykedik, felelősséget érez a közösség fejlesztéséért és hatékony érdekérvényesítéséért,
  • vállalja, hogy a közmegegyezésen alapuló döntéseket a tevékenységében érvényesíti.”

Az önkéntes részvételen, de a közös felelősségvállaláson alapuló szerveződésként jött létre a Kerekasztal, és azóta is ennek alapján működik. Nagyon fontos, hogy szervezetek és intézmények együttműködéséről van szó.

Ezen kívül a Kerekasztal munkájában részt vehetnek olyan jeles személyiségek, illetve vállalkozók, akik sokat tettek a közösség érdekében. A jeles személyiségek köre behatárolt: Kossuth-díjas írók, professzorok, szlovákiai magyar Európai Parlamenti képviselők. A vállalkozók köre meghívásos alapon történik, azok kerülnek megszólításra, akik anyagi eszközeikkel vagy egyéb módon nagyon komolyan járultak hozzá a szlovákiai magyar intézményrendszer fejlesztéséhez.

A Kerekasztal évente legalább egyszer ülésezik szakmai konferencia keretében. A köztes időszakban munkáját a Koordinációs Bizottság biztosítja.” (kerekasztal.org)

💡

A Civil Társadalom Fejlesztéséért Díjat a Dél-szlovákiai Civil Információs Hálózat alapította 2006-ban; 2011-től gondozója és adományozója a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. A díjat minden évben olyan kiemelkedő személyiségnek adják át, aki önkéntesként, szervezőként, vezetőként, szponzorként vagy mecénásként aktív szerepet vállalt a szlovákiai magyar civil szektor építésében, fejlesztésében, kapcsolatrendszerének alakításában és bővítésében.” (ujszo.com)

[mappress mapid=”209″]

További hasonló témájú videók