„Ha bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk”

Augusztus 20-i tüzijáták Budapesten„Ha ugyanis bölcsekkel jársz bölcs leszel; ha bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk!” Ilyen gondolatokat hagyott fiára örökül István király, akinek tiszteletére a mai nap Magyarország nemzeti és állami ünnepe.

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg.

Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (illetve még abban az évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. (Forrás: Múlt-Kor; Wikipédia)

https://youtu.be/_j6EqHP5eWE

István király intelmei Imre herceghez

 • Senkit se hajts szolgaságba.
 • Senkit se nevezz szolgának.
 • Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik és hogy semmi sem emel fel csakis az alázat, és semmi sem taszít le csakis a gőg és a gyülölség.
 • Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak.
 • Ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak szeresd az igazi ítéletet.
 • Ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy.
 • A királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívben.
 • Ne terjessze a bolondok szelessége.
 • Ha ugyanis bölcsekkel jársz bölcs leszel, ha bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk.
 • Ennek okából hát szerelmetes fiam kérlek, hogy mindenütt és midenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz, és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, vagy a gazdagokhoz, a szomszédokhoz és az itt lakókhoz légy kegyes.
 • Hanem még a külföldiekhez, is sőt mindenkihez, aki hozzád járul.
 • Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.
 • Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz.
 • Őrizd szívedben mindig az isteni intést:Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
 • Légy türelmes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz.
 • Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen és a balsors letaszítson.
 • Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben.
 • Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess, vagy kárhoztass.
 • Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen.
 • Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.
 • Imádkozz azért is hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját.

   

   

   

További hasonló témájú videók