Kincskeresők X. – Pápai Anna és Nagy Melissa, Pered

Pápai Anna és Nagy Melissa, PeredMiért értékes a Fekete-ér? címmel Pápai Anna és Nagy Melissa a peredi alapiskolából egy természeti emléket mutatott be a diákkonferencián. Felkészítő tanáruk Baranyai Tímea volt. A Kincskeresők konferenciát idén tizedszer rendezte meg az SZMPSZ Galántai Regionális Pedagógiai Központja.

A község  természeti viszonyait nagyban befolyásolja a Vág és a Kis-Duna folyó. Gyakori áradásuk következtében a község katasztere hosszú időn át mocsaras volt. A termőföldek talajszerkezete erősen kötött, gazdagon termő feketeföld. Az erdőterületek szempontjából a község katasztere az egyik legszegényebb a környéken.

Fényes Elek geográfiai szótárában 1851-ben az alábbiakat írja a faluról: Pered, nagy magyar falu, Poson vmegyében, a holt Vágh vizénél, Sellyétől 1 órányira: 1961 kath., 4 óhitű, 1 evang. lak. Kath. paroch. templommal. Tágas határa gazdag termékenységű; rétje, legelője, erdeje bőven; marhatartása nevezetes; mezején ez előtt izacs termesztetett.

Pered külterületén lévő tavak nevével – Fekete-ér, Sebes-ér – már az első írásos emlékekben találkozunk. Mindkét tó és környéke államilag védett terület. A tavak gazdagok nádban, sásban, kákában és más növényzetben. Partjaikon manapság már ritkaságszámba menő vadalma és vadkörtefák vannak.

További hasonló témájú videók