A X. Bíborpiros szép rózsa versenyfelhívása

Nagyabonyi Csillagfürt Népdalkör és Citeraegyüttes A Kiss Katalin vezette nagyabonyi Csillagfürt Népdalkör és Citeraegyüttes fellépése a 2013-ban Dunaszerdahelyen megtartott Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő országos döntőjén. 

FELHÍVÁS

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet főszervezőként és szakmai rendezőként tizedik alkalommal hirdetik meg a

BÍBORPIROS SZÉP RÓZSA (Örökség) 

országos népzenei vetélkedőt népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére.

A vetélkedő célja:

Bíborpiros szép rózsa címmel immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre a szlovákiai magyar népzenekedvelők és művelők országos seregszemléje, vetélkedőszerű megmérettetése. A vetélkedősorozat célja, folytatva az egykori, mára már fogalommá vált Tavaszi szél eszméit, országos fórumot biztosítani népdalénekesek és népdalkörök, valamint népzenei hangszerszólisták és zenekarok részére. Célunk a népzenei mozgalom szakmai támogatása, ösztönzése és fejlesztése. A szakma vélemény-nyilvánításai az egyes fordulók alkalmával visszajelzésül szolgálhatnak a résztvevők számára, megerősítve vagy irányt mutatva további tevékenységükhöz. 

A vetélkedő arculata (szakmai elvek):

 1. Az összeállítások népdalokból álljanak, mellőzve a műdalokat és feldolgozásokat (az éneklőcsoportok kerüljék a kórusszerű hangzást, kánonszerű vagy többszólamú előadásmódot; a hangszerszólisták és zenekarok tartózkodjanak az autentikustól eltérő feldolgozásoktól).
 2. A rendezők javasolják, hogy a résztvevők elsősorban a saját régiójukból származó népzenei anyagból merítsenek (ez biztosítja a természetes megnyilvánulást pl. a tájszólás és a zenei előadásmód szempontjából).
 3. A világi népdalok mellett vallásos népi énekek (nem templomban énekelt, de vallásos témájú énekek) és népi szokásokhoz kapcsolódó dalok (karácsonyi, pünkösdi, farsangi stb. dalok, énekek) is műsorra tűzhetők.

A vetélkedő korcsoportjai:

 1. korcsoport – alapiskolás tanulók,
 2. korcsoport – középiskolás és főiskolás diákok, egyetemisták, felnőttek.

A vetélkedő kategóriái:

 • Ének kategória:
  • szólisták, max. 5 perces műsor,
  • népdalkörök (15 főig), maximum 7-8 perces műsor.
  • népdalkörök hangszeres kísérettel, maximum 7-8 perces műsor.
 • Hangszeres kategória:
  • szólisták, max. 10 perces műsor,
  • parasztzenekarok és citerazenekarok max. 10 perces műsor.

A vetélkedő szervezői, fordulói, időpontjai:

A pályázatok eredményeitől függően a vetélkedő két, vagy három fordulós (járási versenyek, országos elődöntők és országos döntő).

 1. Járási válogató fesztiválok és rendezőik:

A járási válogató fesztiválokat a jelentkezések területi elosztása alapján a Csemadok területi választmányai rendezik. A járási válogató fesztiválok időpontja: 2015. március – június

 1. Országos elődöntők: három-négy helyszínnel, október hónapban
 2. Országos döntő helyszíne, időpontja: Dunaszerdahely, 2015 novembere

A verseny bizottságai:

A Csemadok általános versenyszabályzata alapján az országos döntő szervezője főbizottságot, szervezőbizottságot alakít, amelyek szervesen együttműködnek a Csemadok Művelődési Intézete által összeállított országos válogatóbizottsággal. A járási válogató fesztiválok, az országos elődöntők szervezői együttműködnek az országos döntő szervezőjével és a szakmai rendezővel.

A zsűri:

 1. Az országos válogatóbizottság. A válogatóbizottságot a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet szakcsoportjának javaslata alapján a MI igazgatója nevezi ki. Tagjai a járási válogató fesztiválokon, az országos elődöntőkön és az országos döntőben zsűriznek.
 2. Ajárási válogató fesztiválok zsűri tagjait (az országos válogató bizottságon kívül) az illetékes területi választmány közösen állítja fel a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel. A járási válogató fesztiválok zsűrijének összetétele: az országos válogatóbizottság és a régió 2-3 népzenei szakembere.
 3. Az országos elődöntők zsűrije két részből áll:
  • az országos válogatóbizottság.
  • Az országos elődöntők további zsűri tagjait (2-3 tag) az illetékes területi választmány javaslata alapján, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet szakcsoportjával való egyeztetés után, az illetékes területi választmány delegálja.
 4. Az országos döntő zsűrije:

A verseny országos döntőjének zsűrijét a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet szakcsoportjának javaslata alapján a MI igazgatója nevezi ki. A zsűri összetétele: hazai-, külföldi szakemberek (szlovák, magyarországi). A külföldi szakembereket a társintézmények (pl: NOC, ZTI, Vass Lajos NSZ) javaslata alapján választja ki a MI szakcsoportja. A társintézmények felkérésére a zsűri rangos fesztiválokra delegálhat énekeseket, csoportokat a Bíborpiros szép rózsa népzenei vetélkedő szereplői közül.

A TOVÁBBJUTÁSI KULCSOK MEGHATÁROZÁSA:

Járási válogató fesztiválok, országos elődöntők:

 1. A szereplők a szakmai színvonal és a vetélkedő arculata fejezetben megfogalmazott szakmai elvek alapján jutnak a járási válogató-fesztiválról az országos elődöntőbe. A szereplők a továbbjutások kihirdetése előtt szakmai értékelésen vesznek részt.
 2. Az országos elődöntőről az országos döntőbe a zsűri – a szakmai színvonal és szakmai elvek alapján továbbjutó szereplőkön kívül – talonban is megnevezhet továbbjutókat. A talonban megnevezett szereplők tényleges továbbjutása a fesztivál gazdasági helyzetétől és a későbbi időpontban rendezett országos elődöntők továbbjutóinak számától függ. Az országos elődöntők befejezésekor az országos válogatóbizottság dönti el a továbbjutást audió, illetve videó felvételek megtekintése alapján. A továbbjutások kihirdetése előtt szakmai értékelésen vesznek részt a szereplők.

MEGHIRDETETT DÍJAK, HELYEZÉSEK:

Járási válogató fesztiválok, országos elődöntők:

 • A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet oklevelet, emléklapot biztosít a járási válogatófesztiválokra.
 • A Csemadok területi választmánya a zsűri értékelése alapján, további saját oklevelet ad(hat) ki.

Országos döntő díjai:

 1. A csoportok az arany- ezüst- és bronz sávok minősítést kapnak, amelynek odaítéléséről a zsűri dönt, a minősítések két évre szólnak
 2. Az aranysávban kiemelt díjként a Bíborpiros szép rózsa díj adható ki – a díj két évre szól.
 3. Továbbjutás a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjébe (a Vass Lajos Népzenei Szövetség a Bíborpiros szép rózsa országos döntőjében zsűriző szakembereinek javaslata alapján.)
 4. A zsűri a szakmai védnökkel való előzetes egyeztetés után egyéb díjakat is kiadhat.

Ág Tibor-díj:

 • A vetélkedő főszervezője a neves népzenekutató, a szlovákiai magyar népzene és népzenei mozgalom szakavatott ismerőjének tiszteletére díjat alapított, amelyet a népzenei mozgalom egyéniségei és közösségei kaphatnak meg hosszú éves tevékenységük alapján.
 • A díjra javaslatot tehetnek magánszemélyek és közösségek is 2015. október 31-ig, a díjra javasolt szakmai életútjának leírásával. A javaslatot a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet címére kell elküldeni. A díjat a beérkezett javaslatok alapján, szakmai elbírálás után az országos döntőn adja át a zsűri.

A fesztivál eredményei:

 • A fesztivál eredményeit a főszervező a sajtóban és az intézet, illetve a Csemadok honlapján teszi közzé.
 • A fesztivál zárása után a Csemadok Országos Elnökségének jelentést készít, amely tartalmazza a verseny lefolyását, pontos programját, a résztvevő csoportokat, egyéneket, a kísérőprogramokat, a gazdasági (tételes) beszámolókat.

NEVEZÉSI HATÁRIDŐK:

Jelentkezési határidő: 2015. február 25.

Jelentkezési lapok a Csemadok területi választmányainál szerezhetők be, vagy az intezet.sk honlapról tölthetők le. E-mailban a biborpiros@csemadok.sk címre küldendők.

Az elektronikus jelentkezési lap kitölthető az intezet.sk honlapon a Bíborpiros szép rózsa menüben.

Szakmai tanácsadás:

Népzenei Adattár: Bíró Huszár Ágnes, biborpiros@csemadok.sk, tel.: 031/552 24 78

ELÉRHETŐSÉGEK:

Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Dunaszerdahely
P.O.BOX 16., Bacsákova 240/13.
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 24 78
mobil: 0905/358 529
e-mail: biborpiros@csemadok.sk,  vagy intezet@csemadok.sk

Mellékletek:

 1. sz. melléklet: szakmai útmutatás
 2. sz. melléklet: a felkészülésnél felhasználható kiadványok listáját tartalmazza tájegységek szerint (könyvesboltokban beszerezhetők és a Népzenei Adattárban helyben tanulmányozhatók).
 3. sz. melléklet: Szlovákiai magyar népzenei adatbázis:

http://csemadok.sk/intezet/kozmuvelodesi-adattar/szlovakiai-magyar-nepzenei-adatbazis/

A mellékletek és a versenyszabályzat letölthetők az intezet.sk honlapról.
Az elektronikus jelentkezési lap kitölthető intezet.sk honlapon a Bíborpiros szép rózsa menüben.

További hasonló témájú videók