A VI. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny felhívása

Lukács FlóriánLukács Flórián a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola diákja. Az idei Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Versenyen a 2. kategóriában ezüstsávos helyezést ért el. A felkészítője Tímár Csilla volt. A 2015. évi felhívást a videó alatt olvashatják a versenyezni vágyók!

Felhívás a VI. Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Versenyen való részvételre

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a magyarság kiemelkedő néprajzkutatójának és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére, hatodízben hirdeti meg fent nevezett versenyét, melynek célja a magyar prózai népköltészeti műfajok (mese, monda, anekdota), illetve azok hagyományos módon történő előadásának népszerűsítése. A verseny célja a magyar prózai népköltészeti műfajok műfaji és táji jellegzetességeinek megjelenítése, a hagyományos mesemondás, történetmesélés sajátosságainak megtartása a színpad adta keretek között is.

A jelentkezők a következő korosztály szerinti kategóriákban versenyezhetnek:

 1. kategória óvodások (5-6 évesek)
 2. kategória alapiskolák tanulói (1-3. évf.)
 3. kategória alapiskolák tanulói (4-6. évf.)
 4. kategória alapiskolák tanulói (7-9. évf.)
 5. kategória középiskolák tanulói
 6. kategória felnőttek

Iskolai fordulók, elődöntők, döntő:

A verseny döntőjét iskolai fordulók és területi elődöntők előzik meg. A kisiskolák maximum 5, a teljes szervezettségű iskolák maximum 10 versenyzőt indíthatnak. Amennyiben egy adott intézményen belül a megadottól nagyobb létszámú érdeklődés mutatkozik, kérjük az iskolai fordulókat 2015. március 18-ig lebonyolítani.

A területi elődöntők helyszínei:

 • Nyugat-Szlovákia: Zsigárd, Komárom, Bős, Ipolyszakállos
 • Közép-Szlovákia: Fülek, Rimaszombat, Várhosszúrét
 • Kelet-Szlovákia: Királyhelmec

Az egyes elődöntők pontos helyszínéről és időpontjáról minden jelentkezőt értesítünk, valamint közzétesszük az intézet honlapján.

Nevezési határidő: 2015. március 20. 

A verseny döntőjének helyszíne és időpontja: Rozsnyó, 2015. június 14-15.

A nevezés feltételei:

 • A versenyben a fenti kategóriák szerinti korosztályú, Szlovákiában élő fiatalok és felnőttek vehetnek részt.
 • A versenybe a magyar prózai népköltészeti műfajok közül választott népmesével, népmondával, egyéb történettel lehet benevezni.

A népmese és egyéb prózai népköltészeti műfajok választásáról:

 • Ajánlott a versenyző lakhelyéhez, szűkebb régiójához (néprajzi csoport, tájegység), tájnyelvi dialektusterületéhez kötődő meseválasztás. Az írott forrásokon kívül természetesen az adott közösségeken belül élő hagyományőrző idős mesemondóktól való mesetanulás is igénybe vehető, sőt mi több, külön értékelendő. Mivel a mese az élőszó művészete, ajánlott a szabad, rögtönzött előadásmódon alapuló hagyományos mesemondói stílus követése, a mesei nyelvezet sajátosságainak megjelenítése, a tájnyelv, illetve az eltűnő félben lévő tájszavak használata. Ugyancsak ajánlott az előadó lakóhelyéhez, régiójához kötődő népviselet használata.
 • A népmesén kívül egyéb prózai népköltészeti műfajokkal (monda, anekdota, trufa, példázat) is lehet nevezni. Reményeink szerint így még inkább lehetőség nyílik a rögtönzött előadásmódon alapuló mesemondás, történetmesélés kamatoztatására, illetve a rövidebb epikumok (pl. eredetmagyarázó mondák, boszorkánytörténetek) különböző szempontok szerinti kapcsolására.
 • Ajánlott továbbá a gyakran megjelenő mesék (A feledékeny legény, A bolond falu, A pletykás asszonyok, A selyp lányok, stb.) mellőzése, vagy azok egyedi, a szokványostól eltérő változatainak választása.
 • A hagyományos mesemondás mibenlétének, elsajátításának és továbbadásának céljából mindenki szíves figyelmébe ajánljuk Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya című könyvét (Budapest, 2004), valamint a magyar nyelvterület bármely vidékén gyűjtött elbeszélő hagyományt tükröző személyi, vagy táji monográfiákat. Az ajánlott források jegyzéke a versenyfelhívás mellékletét képezi.

Megjegyzés:

Az egyenes ágon továbbjutó háromszoros arany okleveles versenyzőknek két mesével (történettel) kell nevezniük, melyek közül a versenyen a zsűri által kiválasztottat kell előadniuk.

A zsűri:

 • A versenyzők teljesítményét néprajzosokból, előadóművészekből és pedagógusokból álló szakmai zsűri értékeli. Az egyes elődöntők szakmai gesztorai:
 • Nyugat-Szlovákia: Szanyi Mária / Közép-Szlovákia: Varga Norbert / Kelet-Szlovákia: Badin Ádám / A verseny szakmai főszervezője Varga Norbert.

Jelentkezés:

Jelentkezni elektronikus úton, a www.intezet.sk weboldalon megtalálható On-line jelentkező- és adatlapok menüben (VI. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny – 2015) található jelentkezési űrlapon, vagy az Országos rendezvények / Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó verseny menüben lehet.

Bővebb információk:

 • Szakmai kérdések tekintetében:       Mgr. Varga Norbert: 0908 041 947
 • Szervezési kérdések tekintetében:    Mgr. Huszár László: 0905 358 529, 031 552 24 78

Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet – Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o., Bacsákova 240/13, P.O.BOX 16., 929 01 Dunajská Streda; e-mail: nepmese@csemadok.sk

További hasonló témájú videók