ÖRÖKLÉT: Cselényi László

Az archív felvételen Cselényi László a Pozsonyi Casinóban köszönti Pomogáts Bélát (2002)

85 esztendős korában elhunyt Cselényi László, a csehszlovákiai magyar irodalom egykori „fenegyereke”.

A Komenský Egyetem magyar–szlovák szakán tanult Pozsonyban, majd a Hét szerkesztője volt, később az Új Ifjúságszerkesztőjeként dolgozott. Párizsban az Institut des Professeurs de francaises á l’Étranger tanfolyamán vett részt. Párizsi tartózkodásai alatt alkalmi munkákból tartotta fenn magát, közben franciául tanult, és szorosan együttműködött a Magyar Műhely alkotógárdájával. Hazatérése után a pozsonyi Madách Könyv- és Lapkiadó munkatársa volt. 1978-tól írásaiból él Pozsonyban. 1991–1998 között a nyitrai Konstantin Egyetem hungarisztikai tanszékén oktatott.

A szlovákiai magyar irodalom merészen kísérletező egyénisége volt. Korai lírája Juhász Ferenc dinamizmusára és képhalmozására emlékeztet, később analitikus riportverseket írt, majd párizsi élményei ösztönzésére neoavantgárd Gömört és Párizst egybefogó, szabad asszociációs nagy kompozíciót, makroverskulturákat alkotott.

Archív felvételeinkkel emlékezünk az alkotóra.

Fent: Cselényi László: Ballada – elmondja Nagy György

Cselényi László: Vándordal – elmondja Varga Andrea

Cselényi László: Téridőszonáta – elmondja Tuba András

Cselényi László: Einstein – elmondja Karácsony Laura

Cselényi László: Fekete vér – elmondja Kantár Máté

Cselényi László: Mindennapi zsoltár – elmondja Balogh Viktória

A felvételek a VIII. Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Versenyen készültek 2013. november 29-én.

További hasonló témájú videók