Rejtett Kincsek: Zselíz

 

Zselíz – Szent Jakab-templom

Zselíz Lévától 25 km-re délre, a Garam jobb partján fekszik. Nevezetességei közé tartozik a Szent Jakab-templom, mely középkori eredetű, ám már többször átépítették. Szentélyében azonban csodás freskók láthatók, ezekkel ismerkedhetünk meg a Rejtett Kincsek sorozatnak ebben a részében az Építészfórum videójának köszönhetően.

A Szent Jakab-templom részben a 14. század második feléből származó, gótikus plébániatemplom, Szent Jakab tiszteletére szentelve. A szentélyében (amely átalakítás nélkül őrzi gótikus jellegét) 14. század végéről származó freskók találhatók, a többi között Vesszős György peréről. Oltárának alapja római kori, részben átfaragott szarkofág.

A templomnak a szentélye és részben a hajó déli fala gótikus eredetű (a sekrestyének is van gótikus részlete). A II. világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a tornyát, a hajó és a torony az ötvenes években, modern stílusban épült újjá.

A hagyomány szerint a templomot a zselizi birtokkal bíró Becsei Vesszős György alapította bűnbánata részeként. I. Lajos király embereként az 1347-48-as első nápolyi hadjárat során Nápolyban állítólag saját maga végezte ki a Lajos testvérének, Andrásnak a halálában részesnek vélt Durazzói Károlyt (Johanna nápolyi királynő, András felesége és meggyilkolásának másik vélt résztvevője Franciaországba menekült). Becsei Vesszős Györgyöt ezután Lajos a rövid időre meghódított Dél-Itáliai birtokok egyik helytartójává nevezte ki. A nápolyi magyar uralom azonban csak néhány hónapig tartott (Lajos igényét nem ismerték el a nápolyi trónra), az Itáliából később hazatelepült Vesszős György pedig megbánta bűneit: ennek részeként elzarándokolt Santiago de Compostellába, majd Írországba, a Szent Patrik barlangba is.

György halála után lánya, Margit folytatta a templom építését, amit az 1390-es években a freskók megfe