A dolgokat nem lehet megtörténésre kényszeríteni

150 éve született Piet Mondrian holland festő, a geometrikus absztrakció képviselője, a Theo van Doesburg által alapított De Stijl művészcsoport fontos tagja. A posztimpresszionizmus szellemében indult, majd megismerkedett a kubizmussal, és ezután a tárgyi világ plasztikai jellé absztrahálása foglalkoztatta.

A De Stijl első éveiben élénk művészi párbeszéd folyt a tagság körében. Ennek Piet Mondrian is aktív részese volt. Állandó levelezésben állt Theo van Doesburggal, elméleti, filozófiai és művészeti kérdésekről cseréltek eszmét. Az egyes De Stijl művészekkel konkrét művészeti kérdéseket vitatott meg. Ezek a párbeszédek természetesen az ő festészetét is gazdagították. Ugyanakkor Mondrian mindig is kívülálló maradt.

Művészetelméleti rendszere – eltérően a többi De Stijl festőtől – elsősorban a késő XIX századi ezoterikus filozófiákra, különösen a teozófiára épült. A neoplaszticista építészet közeli megvalósulási lehetőségeit például azért vetette el, mert hitt a teozófia evolúcióelméletében: a dolgokat nem lehet megtörténésre kényszeríteni. Minden csakis a maga idejében történik meg. Mondrian szerint még nem jött el az ideje az építészet és festészet integrációjának.

Kapcsolódó: