Félárnyékos holdmorkoláb este hattól

Az év első fogyatkozása egy nagymértékű félárnyékos holdfogyatkozás, amely a Kárpát-medence területéről jól megfigyelhető az esti, késő éjszakai órákban. A fogyatkozás során a Hold 0,9-e merül a félárnyékba. A félárnyék 17:07:45 UT-kor érinti meg a holdfelszínt, de a jelenléte a gyenge kontraszt miatt várhatóan csak 17:50 után észlelhető. A fogyatkozás súroló jellege miatt a félárnyék okozta szürkés-barnás homály mozgása, fénycsökkentő hatása lassú lesz.

A holdfogyatkozás maximuma 19:09:59-kor következik, bő két órával a jelenség elméleti kezdete után. A holdkorong északi pereme 3,36’-re kilóg a félárnyékból, ez a korong látszó átmérőjének kicsivel több mint tizede. A Hold korongjának közepe 12,72’ távolságra látszik a félárnyék szélétől, itt már bizonyosan látszik a félárnyék okozta enyhe sötétedés. A holdkorong déli pereme 28,8’ mélyen merül a félárnyékba, azaz csak 3,73’-re van a teljes árnyék szélétől.

Nagyjából itt kezd a félárnyék hatása erősen érződni, azaz a perem sötétedése erőteljesen látszani. Ha lefényképezzük ekkor a Holdat, a hatás még erőteljesebbnek tűnhet; utómunkálatokkal természetesen a látvány közelíthető a szabad szemmel látottakhoz – a szemünk dinamikája eltér a mai fényképezőeszközökétől is.

A félárnyék lassan vonul le a Hold felszínéről, 20:30 körül még talán észlelhető a holdkorong délnyugati peremén. A holdfogyatkozás technikailag 21:12:19-kor ér véget. A fogyatkozás 4 óra 4 perc 34 másodperc hosszan zajlik.

A holdfogyatkozás idején a Hold az Ikrek csillagképben tartózkodik, a Pollux derekánál. Nemrég hagyta el a felszálló csomópontot. Egyetlen bolygó sem látszik közel s távol, a Vénusz éppen lenyugszik a délnyugati égen. Noha a téli égbolt fényes csillagai veszik körbe a Holdat, annak fénye – mivel éppen csak csökken egy picit – elnyomja azokat, csak a legfényesebbek lesznek láthatók, akárcsak egy átlagos teliholdas éjszakán. A fogyatkozás maximuma pillanatában a félárnyékos fogyatkozás nagysága 0,8955 magnitúdó, és a Hold az árnyékkúp északi részét szeli át. A penumbra átmérője 2,5338°, az umbráé 1,4496°. A Hold három nap múlva lesz földközelben, látszó átmérője 32,16’. Ez a holdfogyatkozás a 71 eseményt adó 144-es Szárosz-család 16. tagja.

Európán kívül látható még Ázsiából és Afrikából. Afrika nyugati részén csak a jelenség vége, Ausztráliából és Óceániából csak a kezdete látható.

Ha nem derűs az égbolt, élő közvetítést itt talál a jelenségről:

Adatok forrása: csillagaszat.hu

További hasonló témájú videók