110 éve született Mérei Ferenc

„Az életben nem kell mindig jól járni! Aki azt a belső kényszert el tudja engedni, hogy neki minden helyzetből győztesen és nyertesen kell kikerülnie, annak nagy lesz a belső szabadsága. Ez a hiteles élet titka!”

A neves Kossuth-díjas pszichológus, pedagógus Mérei Ferenc a műhelyteremtés szándékával gyűjtötte maga köré munkatárait, tanítványait, például Nemes Líviát, Binét Ágnest. Laboratóriuma a magyar pszichológusképzés központjává vált. Binét Ágnes társszerzője volt a nagy sikerű Gyermeklélektan (1970) és az Ablak-Zsiráf című könyveknek.
 
A csoportok belső viszonyait, az egyének csoportban elfoglalt helyét, az egyén szerepeit kutatták szociometriai vizsgálatai. Oktatáspolitikai nézeteit az 1948-ban megírt, de csak 1985-ben megjelent Demokrácia az iskolában című tanulmányában fejtette ki. A gyermekközpontú, cselekvésre, önálló véleményalkotásra nevelő iskola volt az eszményképe.
 
Videó: Szakértők: Mérei Ferenc, Kántás László, rendező: Vas Judit. A film háttere: Kurt Lewin és munkatársai különböző nevelői légkörök hatását óvodai kísérletekkel vizsgálták az 1930-as években. A film ezt a hagyományt követte. Kati néni több mint egy hónapon át három óvodás csoporttal párhuzamosan foglalkozott, de az egyes csoportokban eltérő nevelési stílust alkalmazott. Ezeket a vezetéstudomány autokratikus, demokratikus, és laissez-faire stílusként ismeri. A riporter a kísérlet végén az óvodásokat arról kérdezte, hogy hogyan érezték magukat a feladatok végzése, azaz a különböző csoportlégkörben végzett agyagozás során. (MAFILM)
 
Kapcsolódó:

Mérei Ferenc WC-papírra írta műveit a börtönben

Lányi Gusztáv: Ki volt Mérei Ferenc?