Mesekönyv Rómer Flórisról

Szalay Zoltán Rómer Flóris, a mesék megmentője című könyvét – a Pozsonyi Kifli Pozsonyi mesék című sorozatának  Lukács Zsolt által illusztrált legújabb kötetét – 2019. szeptember 12-én mutatták be az érdeklődőknek a pozsonyi Rómer-házban (Lakatos utca/Zámočnícka 10). A pozsonyi születésű Rómer Flóris Ferenc (1815–1889) bencés szerzetesről és polihisztorról szóló kötetet Csécs Teréz, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársa méltatta. Az említett könyvsorozat részeként korábban Kempelen Farkasról, Bartók Béláról, Lechner Ödönről, Batka Jánosról és Széchenyi Istvánról jelent meg egy-egy mesefüzér.

Rómer Flóris a maga idejében a tudományok generalistája és a régészet specialistája volt egy személyben. Pap, tanár, író, természetbúvár, régész, múzeumalapító és honvédő forradalmár. A XIX. századi Magyarország kultúrájának jelentős alakja, akit talán mégsem ismerünk annyira, mint azt megérdemelné.  Rómer Flóris Ferenc 1815. április 12-én született Pozsonyban. Szülei német ajkúak voltak, anyanyelvén kívül elsajátította a szlovák és a magyar nyelvet is. Eredeti családneve Rammer vagy Rommer lehetett, első iskolájának (Szt. Márton elemi iskola) évkönyvében hol Rammer, hol Rommer néven van bejegyezve. Talán abból fakad a kettősség, hogy a német ajkú pozsonyiak hasonlóképp ejtették az „á” és „ó” hangokat. Az övé Pozsony egyik legrégebbi, a feljegyzések, krónikák szerint 1439-ig visszavezethető famíliája. Rómer Flóris korának, a reformkornak, a szabadságharcnak és a kiegyezés utáni békeidőknek jelentős személyisége. Papi hivatása mellett a tanításnak, természettudománynak és a régészetnek szentelt gazdag, termékeny életét, munkásságát ismerve nyugodt lelkiismerettel kijelenthetjük, hogy személyében megtestesül a XIX. századi magyar kultúra egysége.

Egy „tudós szerzetes-professzor”. Megtaláltuk az elveszettnek hitt Rómer Flóris portrét.

További hasonló témájú videók