525 éve fedezte fel Kolumbusz – mit is?

Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India, a hajónapló szerint 70 napi hajózás után, a 71. napon. A Bahamákon, a mai San Salvador szigetén kötött ki.  Az utazáshoz kasztíliai Izabella királynő bocsátott három hajót a rendelkezésére. Kolumbusz nyugat felé haladva (Toscanelli 1474. évi térképe alapján) Indiába akart eljutni, hogy a luxuscikkek keleti kereskedelmét megszerezze Velence elől.

De valójában talán úgy történt a dolog, ahogy Mikszáth Kálmán lejegyezte volt…

A fiatal Mikszáth Kálmán az országot járva egyszer szóba elegyedett egy ősz üstökű alföldi magyarral. Jóízűen beszélgettek erről-arról, Kossuth apánkról, földről időjárásról, amikor egyszer csak ezt kérdezi az öreg…

− Hát azt tudod-e, öcsém, hogyan fedezték fel Amerikát?

− Nem én, bátyám! – gyújtott pipára Mikszáth, azt remélvén, hogy hall valami újat, amit még nem tud. Hallott is.

− Az úgy volt – kezdte az apó –, hogy az öreg Kolumbusz faragott magának egy fene nagy hajót. aztán útnak indult rajta a legényeivel. Már ki tudja mióta hajózott ide-oda, amikor az egyik legény fölmászik ám az árbocrúdra, oszt elkiáltja magát: − Föld!

– No, ha föld – mondja a jó Kolumbusz –, akkor menjünk oda. Hát mentek is. A part mellett aztán újra megszólal Kolumbusz: − Né, ott emberek állnak. Alighanem ezek az indiánusok.

Azzal kiugrik a homokba, és megszólítja az egyiket:

− Mondja, lelkemfia! Kentek az indiánusok?

− Mink volnánk! – feleli az.

– Hát az úrban kit tisztelhetünk?

− Én volnék a Kolumbusz.

− Ejnye, no! Tán csak nem a Kristóf?

− De biz’ az.

− Hü, az árgyélusát! – mondja az indiánus. – Akkor mi fel vagyunk fedezve!

______________

 

 

További hasonló témájú videók