300 éve született Mária Terézia

Mária Terézia„Az 1717-ben született Mária Terézia főhercegnő gyermek- és fiatalkorát nem árnyékolták be apja egyre súlyosbodó gondjai. Egyrészt azért nem, mert a leányági örökösödést – Bajorország kivételével – minden fontos hatalom elismerte, másrészt és főleg azért nem, mert a jó egészségnek örvendő császár szinte haláláig bízott abban, hogy fiú utóda is lehet még. Mária Teréziában így apja nem utódát látta, s nem is készítette fel az uralkodói feladatok ellátására. Húgával, az egy évvel fiatalabb Mária Annával együtt a szokásos nevelésben részesült. Matematika, történelem, latin, olasz, spanyol, francia volt a fő tantárgy, illetve – s ebben a korban nem különös ez – a vadászat, tánc, célba lövés stb. Mindez 11 éves korától Fuchs grófné szeretetteljes felügyelete alatt zajlott.

A kellemes ifjúkort nem árnyékolta be az a félelem sem, amely egy főhercegnő életét könnyen megkeseríthette, hogy keze diplomáciai alkuk tárgyává válik. Természetesen Mária Terézia kezével is »üzleteltek«. Spanyol, bajor, porosz vőlegények nevei merültek fel. A tengeri hatalmak – Anglia és Hollandia – óhajára azonban jelentéktelenebb jelölt után kellett nézni. A választás Lotharingiai Ferenc Istvánra esett, aki kilenc évvel volt idősebb leendő feleségénél, és már 1722 óta Bécsben élt. 1736-ban az ifjú pár – uralkodói körökben szokatlan – szerelmi házasságot kötött.

A császár a vejét – lányával ellentétben – bevonta a politikába, sőt, szerette volna, ha hadvezéri babérokat is szerez, ezért főparancsnokká nevezte ki a második török háború idején. Döntése nem bizonyult szerencsésnek: parancsnok és serege egyaránt kudarcot vallott. De Mária Terézia férje különösebb politikusi képességekkel sem rendelkezett. Az pedig, hogy vajon a feleségnek, az 1740-ben immár negyedik gyermekét váró Mária Teréziának vannak-e politikusi képességei, nem derülhetett ki. 1740 őszén, amikor VI. Károly császár váratlanul meghalt, igencsak kérdéses volt, hogy a Pragmatica Sanctio értelmében őt követő lánya el tudja-e foglalni trónjait, meg tud-e felelni a reá szakadt feladatoknak.”

 

_________________
Mária Terézia és kora • Péller Andrásné előadása a Balatonszepezdi Népfőiskolán.

A felvételt a Zánka Tv készítette 2011. június 3-án.

 

További hasonló témájú videók