A reformáció 500. évfordulója elé

A reformáció genfi emlékműveA reformáció vagy hitújítás a XVI. században, Nyugat-Európában a katolikus egyház „hibáinak” bírálatával és azokra való válaszként indult mozgalom. A XV-XVI. században végbemenő gazdasági, társadalmi és politikai változások, a reneszánsz és a humanizmus eszméinek elterjedése következtében megváltozott a vallással kapcsolatos magatartás. Egyre fokozódott a katolikus egyház bírálata. Luther Márton először az általa megfogalmazott 95 tézissel hívta fel a figyelmet a hibákra (1517. október 31-én a hagyomány szerint kiszegezte követeléseit és tanításait a wittenbergi vártemplom kapujára), majd fokozatosan távolodott el a római vezetéstől. Ezzel egy időben Ulrich Zwingli, majd Kálvin János Svájcban is elindította új, független vallási mozgalmát. E mozgalmak tagjait a pápasággal szembeni tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték, a kereszténységnek ekkor kialakuló nagy ága a protestantizmus. A reformáció egyes irányzatainak szétválása a különböző protestáns egyházak, felekezetek kialakulásához, majd megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az evangélikus egyház (más néven lutheránus egyház) és a református egyház a legismertebbek. Befolyása megtartása érdekében a katolikus egyház az ellenreformációval válaszolt.
A reformáció emlékéve 2017, amelyet számtalan program és pályázat vezet be; követheti az eseményeket a linkelt oldalon.

A műsor középpontjában a reformáció kialakulásának bemutatása áll. Luther jelentőségét Muntag Andor teológiai professzor méltatja. Megszólal még: Szabados Regina evangélikus lelkész, Fabiny Tibor egyháztörténész, Reuss András teológiai professzor, Imre Mihály irodalomtörténész, Szokolay Sándor zeneszerző, Fekete Csaba református lelkész könyvtáros, Borzsák István irodalomtörténész, Orosz Gábor Viktor evangélikus segédlelkész, Németh Péterné evangélikus segédlelkész, Márkus Mihály református püspök. Luther írásából Papp János olvas fel. A műsor bemutatja a budapesti Baár-Madas Református Gimnáziumot is. Megszólalnak: B. Tóth Klára tanár, festő-restaurátor, Bakos Rebeka és Szabó Levente, az Alma Mater Baár-Madas Öregdiák Alapítvány alapítói. A történelmi gyökerekkel rendelkező kisegyházakat mutatják be: Orbókné Szent-Iványi Ilona unitárius püspökhelyettes, Mészáros Kálmán elnök (Magyarországi Baptista Egyház), Szigeti Jenő adventista teológiai tanár, Hecker Frigyes metodista lelkész. A műsor ízelítőt ad a genfi és az augsburgi ünnepi eseményekből is. Megszólal: Christian Krause püspök, a Lutheránus Világszövetség elnöke és Walter Kasper püspök, a szentszék Keresztyén Egységtörekvés Pápai Tanácsának főtitkára. Végül pedig a protestáns napok kulturális estjének programjába pillanthatunk bele. Megszólal: Bölcskei Gusztáv református püspök és Mádl Ferenc a Magyar Köztársaság elnöke. Fellép a Pécsi Református Kollégium Vegyeskara és a Fasori Evangélikus Gimnázium énekkara. (Készült 2000. október 31.)
Szerkesztő-riporter: Fabiny Tamás, operatőr: Zalányi Ferenc H. S. C., rendező: Tóth Béla

___________
Luther Márton élete és munkássága:

_______________

A reformáció dalai. Dalok szólalnak meg Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos Kossuth-díjas művészek előadásában. A lutheri reformáció egyik sajátossága volt, hogy az új hit énekeken, himnuszokon keresztül is terjedt. A felvételek különlegessége: az egyes énekek a hitújítás németországi, valamint a történelmi Magyarországhoz kötődő helyszínein hangoznak el: Wittenberg, Eisenach, Wartburg, Sopron, Pápa, Sárvár, Detrekő, Felsőőr, Dörgicse, Huszt, Debrecen, Kolozsvár és Torockószentgyörgy.

A műsorban hallhatjuk: Batizi András: Pünkösdi sequentia 1546 – Jövel Szentlélek Úristen, Luther Márton: Bűnösök hozzád kiáltunk XVI. századi fordítás, Luther Márton: Karácsonyra angyali szózat XVII. századi feldolgozás – Mennybül jövök most hozzátok, Farkas András: A zsidó és magyar nemzetről 1538 – Jertek énekeljünk, Luther Márton: Erős várunk nekünk az Isten XLVI. zsoltár 1560 előtti feldolgozás, Paulus Speratus: Eljött hozzánk az üdvösség XX. századi feldolgozás, Sztárai Mihály: XXIII. zsoltár 1574, Sylvester János: Dicséret a Krisztusnak feltámadásáról 1552 – Krisztus ma feltámadott, Bornemisza Péter: Énekecske gyermekek rengetésére 1565 – Szenteltessék Uram az te szent neved, Szenci Molnár Albert: XLII. zsoltár 1606 – Mint a szép híves patakra, Én pediglen az Istennek házában, Bornemisza Péter: Búcsúének 1556 körül – Siralmas énnéköm, Méliusz Juhász Péter: Mindnyájan örüljetek hív keresztyének, Szenci Molnár Albert: XC. zsoltár – Tebenned bíztunk eleitől fogva, Bogáti Fazakas Miklós: XL. zsoltár Had után 1583
Szerkesztő-riporter: Fabiny Tamás, operatőr: Sibalin György, rendező: Hevér Zoltán (2003)

______________________________

Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt

További hasonló témájú videók