Nőképek kisebbségben – Női jogok az EU-ban • Elmélet és valóság

BauerBauer Edit emberjogi szakértő Női jogok az Európai Unióban. Elmélet és valóság című előadása a második alkalommal megrendezett a kisebbségben élő magyar nők helyzetét vizsgáló nemzetközi konferencián Pozsonyban. A konferencia a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Női és Gyermek-esélyegyenlőségi Bizottság, a Phoenix p. t., és a Comenius Egyetem Genderkutató Központjának szervezésében valósult meg. 

„A tavalyi rendezvényünk sikere után a szakmai, tudományos előadásokat egy Open space konferencia résszel is bővítjük, amely a problémák, témák nyitott megtanácskozását jelenti, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a résztvevőket foglalkoztató gondolatokat hatékonyabban megvitathassuk, és a jövőre nézve további konkrét célokat tűzzünk ki, valamint azok megvalósítási módjait is megvitassuk, és megtervezzük.

A konferencia résztvevőinek továbbá lehetőségük lesz néhány gyakorlati foglalkozáson is részt venni, mégpedig egy női vezetőképző tréningen, egy önbizalomnövelő életvezetési tanácsadáson és egy projektírási és projektvezetési tanácsadáson.”

Program:
November 21., péntek / piatok
10:00 – 10:15 – Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szóvivőjének megnyitója / Otváracia reč hovorcu Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku
10:15 – 10:35 – Bauer Edit, emberjogi szakértő / expertka v oblasti ľudských práv: Női jogok az Európai Unióban. Elmélet és valóság / Ženské práva v Európskej únii. Teória a prax
10:35 – 10:55 – Oľga Pietruchová, Munka- , Szociális- és Családügyi Minisztérium, Pozsony / MPSvR SR, Bratislava: Női jogok Szlovákiában. / Ženské práva na Slovensku.
10:55 – 11:15 – Perintfalvi Rita, Magyar Teológusnők Ökumenikus Egyesülete / Ekumenická spoločnosť maďarských teologičiek: A „gender-ideológia” le akarja rombolni a nőt, a férfit és a családot? / „Genderová ideológia” chce zničiť ženu, muža a rodinu?
11:15 – 11:35 – Šarlota Pufflerová, Állampolgár, demokrácia és felelősség / Občan, demokracia a zodpovednosť: A nők diszkriminációjának ördögi köre / Začarovaný kruh diskriminácie žien
11:35 – 12:00 – vita / diskusia
12:00 – 13:00 – ebéd / obed
13:00 – 13: 20 –Feketéné Pál Enikő – Fekete Sándor – Kegyesné Szekeres Erika – Miskolci Egyetem BTK / FF Univerzita Miskolc – Barátok közt? A nők közéleti szerepvállalásának buktatói. / Priateľské prostredie? Úskalia účasti žien vo verejnom živote
13:20 – 13:40 – Bara Zoltán – Földes Zsuzsanna – Domonkos Lívia: Nők a munkaerőpiacon a Pons Danubii határmenti régióban
13:40 – 14: 00 – Rajkovics Péter, Szlovákiai Magyarok Kerekasztala – Gazdasági bizottság / Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku – ekonomický výbor: A női munkanélküliség csökkentési lehetőségei Szlovákiában / Možnosti zníženia nezamestnanosti žien na Slovensku
14:00 – 14:20 – Štefancová Vladimíra, Comenius Egyetem, Pozsony, Menedzsment Kar, Fakulta Managementu UK Bratislava: A munkaadók attitűdje a munkavállaló nőkkel szemben / Postoje zamestnávateľov voči ženám na trhu práce
14.20 – 14:40 – kávészünet / prestávka – občerstvenie
14:40 – 15:00 –Puskás Andrea, Selye Egyetem, Komárom / Univerzita Selyeho, Komárno: Feminizmus és irodalom / Feminizmus a literatúra
15:00 – 15:20 – Fazekas Andrea, Debreceni Egyetem / Univerzita Debrecín: Mesék világa női szemmel / Svet rozprávok očami ženy
15:20 – 15:40 – Jablonczay Tímea, Zsigmond Király Egyetem, Budapest / Univerzita Kr. Zsigmunda: Szabaduló asszonyok? Rudnóy Teréz művei / Ženy sa oslobodzujú? (diela Rudnóy Teréz)
15:40 – 16:00 – Elekes Irén Borbála, Civil Rádió Budapest / Mimovládny rozhlas Budapešť: Páratlan női könyvgyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtárban / Mimoriadna zbierka kníh žien v Štátnej Széchenyiho knižnici
16:00 – 16:20 – kávészünet / prestávka – občerstvenie
16:40 – 17:00 – Szapu Marianna, Comenius Egyetem, BTK / FFUK Bratislava: „„Nőnevelés, nem-nevelés? M. Wollstonecraft vitája J. J. Rousseauval / O výchove ženy: M. Wollstonecraft verzus J. J. Rousseau
17:00 – 17:30 – Csehi Ágota, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra / FFUK UKF Nitra: A művésznők helye a zenében / Miesto umelkýň v hudbe – prednáška spojená s prednesom diel na klavíri
17:30 – 18:00 – Tóth-Bakos Anita, Selye Egyetem, Komárom, Pedagógia Kar / PF Univerzita Selyeho, Komárno: Cécile Chaminade munkássága / Dielo Cécile Chaminade . prednáška spojená s prednesom diel na flaute a klavíri
18:00 – 19:00 – vacsora – fogadás / večera – recepcia
19:00 – 20:30 – Olvasó nők / Čítanie žien–
Nők az irodalomban és a művészetekben / ženy v literatúre a umení – beszélgetés / rozhovor: Jablonczay Tímea, Jana Juráňová, Jana Cviková, Renata Deáková, vezeti / moderuje: Lilla Bolemant
November 22., szombat / sobota
9:00 – 10:00 – választás szerint / podľa výberu:
1. Molnár Kriszta, TANDEM, Fertetics Mandy, Alternate:
Az ördög főnök Pradát visel / Diabol šéf nosí Gucci – Nőként vezetővé válni – vezetőként nőnek lenni / Stať sa ženou-líderkou, byť líderkou-ženou. vagy / alebo
2. Bolemant Éva, Ltc., coach – Fröhlich Mária, Ltc., coach:
A coaching titkai nekünk, nőknek / Tajomstvo koučingu pre nás, ženy. Egy coaching foglalkozás, amely segít úgy ránézni mostani helyzetünkre, hogy általa új lehetőségek, megoldások, ötletek tárulnak elénk. / Koučing – tréning, ktorý nám pomôže pozrieť sa takými očami na našu súčasnú situáciu, aby sme uvideli nové možnosti, nápady, riešenia.
10:30 – 11:00 – kávészünet / prestávka na kávu
11:00 – 13:00 World café:
Egy speciális programpont, amely során mindenki elmondhatja véleményét a számára fontos problémákról. A beszélgetések asztaltársaságonként változnak, a program folyamán több asztalnál is beszélgethetünk. A bevezetőben közösen meghatározzuk a témákat, aztán a meghatározott témák megbeszéljük a kávéházi asztaloknál, végül kiértékeljük, mire jutottunk, és megfogalmazunk egy ajánlást, amelyet eljuttatunk a sajtónak és a politikusoknak
World café je špeciálny program, počas ktorého sa všetky účastníčky účastníci môžu vyjadriť svoj názor o problémoch, ktoré považuje za dôležité. Na začiatku spoločne určíme témy, ktoré jednotlivé skupiny pri stoloch prediskutujú, nakoniec spoločne vyhodnotíme diskusie a zostavíme odporúčanie, ktoré postúpime médiám a politikom
12:45 – 13:00 Zárszó / Ukončenie konferencie
13:00 – 14:00 ebéd / obed
14:00 – 15:30 – Gaál Julianna, idegenvezető / sprievodkyňa:
Híres nők Pozsonyban – városnéző séta a Pozsonyi Kifli PT társszervezésében /
Slávne ženy v Bratislave – prechádzka mestom, v spolupráci s OZ Bratislavské rožky

[mappress mapid=”51″]

További hasonló témájú videók