Hazai szervezetek kapcsolódtak a Kárpát-medencei Családlánchoz

Családlánc„A család a nemzet alappillére” címmel 2013. november 8-án Rozsnyón konferenciát szervezett a Szövetség a Közös Célokért társulás (SZAKC) és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ).

Pogány Erzsébet köszöntője:

Soltész Miklós megnyitója:

Kristóf Vivien verssel köszöntötte a rendezvényt:

A Kárpát-medencei Magyar Családkongresszus alakuló ülésén elfogadott nyilatkozat szövege:

„Mi, aláírók családjaink és gyermekeink jövőjéért felelősséget érezve, osztozva anyanyelvünk és kultúránk megtartásának és ápolásának kötelezettségében, a mai napon az alábbiak szerint döntöttünk: Okiratba kívánjuk foglalni annak szükségét, hogy az aláíró szervezetek a jövőben Családláncot alkossanak. A Családlánc azokat a magyar családszervezeteket foglalja magába, amelyek elfogadják a következőkben összefoglalt és vállalt feladatokat:
1. Pártpolitikai viszonyoktól és vallási felekezetektől függetlenül mindazon civil szervezetek felkutatása és megszólítása, amelyeknek célja a magzat-, anya-, család- és gyermekvédelem, valamint a házasság tisztelete és a gyermekvállalás elősegítése.
2. A Családlánc vállalt feladata a családvédelem, így az ezzel járó kárpát-medencei szintű érdekvédelmi tevékenység is. Ennek megfelelően – szakmai háttérre és az érintett országokban működő, a Családláncban részt vevő szervezetekre építve ¬– megszervezi és kiépíti a térség államai felé az e célt szolgáló kommunikációs kapcsolatokat. Fontos a régiók tapasztalatcseréje. 
3. A nemzeti tudat erősítése és az összetartozás érzésének növelése, ennek eszköze lehet a magyar állampolgárság felvétele is.
4. Tiszteletben tartva más nemzetek népük identitását óvó és építő munkálkodását, a Családlánc feladatának tekinti a magyar anyanyelv és kultúra ápolását, és értéknek tartja a nemzet történetének minél alaposabb megismertetését az ifjúsággal.
5. A Családlánc vállalt feladatainak szolgálatához szükséges egy honlap készítése és üzemeltetése. A célok közvéleménnyel történő megismertetésének egyértelmű eszköze a média, ezért mind régiós, mind nemzeti, mind pedig európai szinten kapcsolatot kell tartani a médiával.
6. A Családláncban részt vevő szervezetek egymással kapcsolatokat építenek ki, és együttműködnek helyi szinten is. Az együttműködés konkrét formáit a több szervezet által létrehozott közös találkozók, projektek és képzések testesítik meg. Cél a családdal is foglalkozó nyugati magyar szervezetek felkutatása, az együttműködésbe bevonása is. ”

A Családlánchoz már korábban csatlakozott három felvidéki nagycsaládos szervezet: Fecske Nagycsaládosok Társulása (elnöke Dr. Tóth Attila), Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesülete (elnöke Pásztor Csaba), Nagycsaládosok Kistárkányi Egyesület (elnöke Buzogány Katalin).

A nyilatkozatot Rozsnyón Csuzdi József, a KCSSZ koordinátora segítségével 11 további felvidéki szervezet képviselője írta alá:

 • A FEMIT (Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás) elnöke, Győri Margit Dunaszerdahelyről.
 • A Jóindulat-Dobroprajnosť társulás elnöke, Puss Sándor jezsuita szerzetes.
 • A Kuckó polgári társulás elnöke, Csémi Ildikó Komáromból.
 • A Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatója Pogány Erzsébet.
 • A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke, Csémi Szilárd megbízásából Kukoricás Róbert.
 • A Szlovákiai Református Egyház Diakóniai Központ megbízott igazgatója Rácz Jolán Marcelházáról.
 • A Carissimi polgári társulás elnöke, Tóth Erika megbízásából Zupko Mária.
 • A KIK- Keresztény Ifjúsági Közösségek, Nagy Attila elnök nevében Puss Sándor jezsuita szerzetes.
 • A Komáromi Protestáns Nőegylet elnöke, Körtvélyesi Piroska nevében Gál Mária.
 • A Jó Pásztor szervezet vezetője, Szabóné Kozár Éva Perbenyikből.
 • Továbbá csatlakozott a somorjai Vita Humana polgári társulás is, melynek elnöke Bándy Katalin, aki a nyilatkozatot egy más alkalommal írja alá.
 • A csatlakozó szervezetek feladatul tűzték ki a gyermekekkel való foglalkozást, a család intézményének erősítését, ezáltal a felvidéki magyar közösség építését.

A Családlánc továbbra is nyitott minden gyermekekkel és családokkal foglalkozó felvidéki magyar szervezet előtt. Csatlakozási szándékukat, kérjük, jelezzék Both Hedvignek, a KCSSZ felvidéki koordinátorának a both.hedi@gmail.com címen; vagy Csuzdi Józsefnek, a KCSSZ koordinátorának a csuzdi.jozsef@gmail.com címen. A csatlakozás feltételei: igazolás a szervezet bejegyzéséről; a szervezet és törvényes képviselő elérhetőségei és beszámoló a tevékenységről.

Dr. Szabó Endre, a KCSSZ elnöke november 11-én az M1 Ma reggel c. műsorában fejtette ki elképzeléseiket a családok segítéséről.

(Forrás: Felvidék.ma)

További hasonló témájú videók