Egy helyen a 2021-et indító rendeletek

A kormány egy kissé leszűkítette az eddigi kivételek körét, például megszüntették az ún. buborékok létrehozását, vagyis a családlátogatás lehetőségét. A lényeg az, hogy amint hazamegy egy családi összejövetelről a család, már nem találkozhat a másik család tagjaival. Elvileg tilos átmenni az egyik járásból a másikba, de munkavégzés vagy orvosi ellátás esetén ez nem érvényes. A kijárási tilalom alól továbbra is kivételt élvez az, aki munkavégzés céljából hagyja el az otthonát, de csak akkor, ha nem tud otthonról dolgozni. Az alkalmazottaktól munkáltatói igazolást kérhetnek majd, ha munkavégzés céljából elhagyják az állandó lakhelyüket.

Létfontosságú áruk – élelmiszer, gyógyszerek, tisztálkodószerek, állateledel, üzemanyag – beszerzése végett is el lehet hagyni a lakhelyünket. Engedélyezett a kutyasétáltatás is, a lakhelyünktől legfeljebb 1000 méteres távolságig.

Akut problémák esetén el lehet menni orvoshoz, gyógyszertárba, kivételt jelent a tesztelőállomások (MOM) felkeresése is. A temetéseken legfeljebb hat ember vehet részt. Biztosítóba, bankba, autószervizbe is lehet menni, és kivételt élveznek azok is, akik közeli hozzátartozójukról gondoskodnak. 

A természetbe csak az adott járáson belül lehet kimenni, Pozsony és Kassa esetében ez azt jelenti, hogy a városon belül kell maradni.

 • Néhány szükséges kivételtől eltekintve már nem hagyhatjuk el az otthonunkat. Ezek közé tartozik továbbra is a bevásárlás (élelmiszerüzletben vagy drogériában), az út a gyógyszertárba vagy az orvoshoz, ha közeli hozzátartozóról vagy haszonállatainkról gondoskodunk.
 • Elmehetünk a postára, bankba, biztosítóba, autó- vagy bicikliszervizbe, benzinkútra, tisztítóba, trafikba, optikába.
 • Felvehetjük az interneten megrendelt árut is a kijelölt helyen, ami akár egy bolt is lehet.
 • Részt vehetünk közeli hozzátartozó temetésén, keresztelőn vagy esküvői szertartáson (ezek azonban hat főre korlátozódnak).
 • Házi kedvenceket maximum egy kilométerre sétáltathatjuk az otthonunktól.
 • Megszűnik annak lehetősége is, hogy azokkal, akikkel az ünnepek alatt egy buborékot alkottunk, egymáshoz utazzunk (ez alól van kivétel, lejjebb olvasható).
 • A természetbe csak járáshatáron belül mehetünk ki (pozsonyiak és kassaiak az egész városban).
 • Nem lehet elutazni a lefoglalt kirándulásra sem, ha viszont a korlátozások bevezetése előtt már ott voltunk, maradhatunk.
 • Otthonunkat elhagyhatjuk abban az esetben is, ha épp PCR- vagy antigéntesztre megyünk.
 • Nem utazhatunk el síelni, és nem mehetünk templomba sem.
 • Aki teheti, annak otthonról kell dolgoznia.

Az intézkedések január 24-ig érvényesek. 

 

KORONAVÍRUS: VŠETKY INFORMÁCIE O OPATRENIACH A HRANICIACH NA JEDNOM MIESTE

⚠️Aktualizácia 1.1.: Prísnejší lockdown, menej výnimiek zo zákazu vychádzania⚠️
Aby sme zabránili šíreniu dezinformácií a zvýšili informovanosť verejnosti, opätovne sme vytvorili rozsiahlejší status na tému mimoriadnych opatrení a režime na hraniciach so susednými štátmi. V statuse, ktorý bude na našej stránke pripnutý vždy hore, nájdete aj odkazy na ďalšie inštitúcie, keďže nie všetko patrí pod kompetenciu Policajného zboru. Status bude pravidelne aktualizovaný. Na aktualizáciu upozorníme vždy žltými výkričníkmi a krátkym textom rovno pod titulkom statusu.
 

🔺VŠETKY INFORMÁCIE O KORONAVÍRUSE🔺

⚠️PREDĹŽENIE NÚDZOVÉHO STAVU⚠️

Núdzový stav bol predĺžený o ďalších 40 dní, naďalej je teda v platnosti.
⭕️ZÁKAZ ZHROMAŽĎOVANIA⭕️
Vláda SR schválila zákaz zhromažďovania pre viac ako 6 osôb. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti.
‼️ZÁKAZ VYCHÁDZANIA‼️
🔺Sprísnené opatrenia platia od piatka 1. januára od 5:00 hod. Opatrenia majú platiť predbežne do 24. januára 2021🔺

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA:

➡️V čase od 1:00 hod. do 5:00 hod.
➡️Cesta do práce a z práce vrátane podnikateľskej činnosti a obdobnej činnosti, ak nie je možné nariadiť prácu z domu.
➡️Cesta v nevyhnutnom rozsahu do najbližších potravín, drogérie, zdravotníckych prostriedkov, trafiky, lekárne, lekára, predajne s krmivom pre zvieratá, načerpanie paliva, starostlivosť o blízku osobu, na poštu, banky, poisťovne, čistiarne a autoservisu.
➡️Cesta za bezodkladným vyšetrením a zdravotnou starostlivosťou, cesta na testovanie (Ag/PCR).
➡️Cesta na pohreb.
➡️Prechádzka so spoločenským zvieraťom.
➡️Pobyt v prírode, v extraviláne (v okrese bydliska BA/KE)

‼️VÝNIMKY zo zákazu vychádzania, ktoré sa RUŠIA:

➡️Od polnoci budú zatvorené všetky lyžiarske strediská.
➡️Zatvorené musia zostať aj kostoly.
➡️Hotely nesmú prijímať nových hostí. Už ubytovaní klienti v nich môžu ostať, nesmú si však predĺžiť pobyt.
➡️Nebude tiež možné konzumovať jedlo v exteriéri prevádzok (napríklad na stolíkoch pred okienkami), jedlo si bude možné zobrať len domov.
➡️Povolený ostáva pobyt v prírode, ale už iba v rámci okresu.
➡️Zamestnanci musia pracovať z domu, pokiaľ ich prítomnosť v práci nevyžaduje povaha zamestnania.
➡️Stretávanie sa domácností (vytváranie bublín). Toto platí ak sa bublina rozdelí. Pohyb už len v rámci okresu bydliska.
 

😷NOSENIE RÚŠOK A SANKCIE😷

Od 15.10. je povinné nosiť rúško aj v interiéroch, aj v exteriéroch pre všetky osoby nad 6 rokov.
Výnimky: deti do 6 rokov (od 3 do 6 je nosenie rúška odporúčané), osoby v exteriéri mimo zastavaného územia obce (min. 5 metrov od osôb mimo dom.
V prípade nenosenia rúšok na miestach, kde je to povinné, dochádza k porušovaniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého Policajný zbor uloží takejto osobe za priestupok na úseku civilnej ochrany podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v blokovom konaní pokutu do výšky 1000 €, resp. v odôvodnených prípadoch oznámi predmetné porušenie zákona na príslušný Regionálny Úrad verejného zdravotníctva, kde je možné uložiť pokutu počas mimoriadnej situácie až do výšky 1659 €.
Porušenie povinnosti nosenia rúšok nahlasujte jednej z týchto inštitúcií: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, mestská alebo obecná polícia, Policajný zbor.

🏢REŽIM NA PRACOVISKÁCH MINISTERSTVA VNÚTRA A ODDELENIACH CUDZINECKEJ POLÍCIE🏢

➡️Od pondelka 21. decembra 2020 predbežne do štvrtku 31. decembra 2020 sa vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie a zároveň blížiace sa vianočné sviatky budú úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch a niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev Policajného zboru meniť takto:

🏢KLIENTSKE CENTRÁ, OKRESNÉ ÚRADY A VYBRANÉ ÚTVARY OR PZ

➡️ Občanom budú k dispozícii počas pracovných dní v čase od 08:00 do 12:00 hod.
➡️ Na okresných úradoch budú občania môcť podať svoje žiadosti len prostredníctvom podateľne.
➡️ Osobne konzultovať svoje požiadavky budú môcť len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s vedúcim príslušného odboru.

🚗 EVIDENCIA VOZIDIEL

➡️ Bude vybavovať žiadosti občanov v čase od 8:00 do 14:00 hod. po predchádzajúcom online objednaní.

🆔 ODDELENIA DOKLADOV

➡️ V prevádzke budú v čase od 8:00 do 12:00 hod.

🔫 EVIDENCIA ZBRANÍ A ZBROJNÝCH PREUKAZOV

➡️ K dispozícii je od 8:00 do 12:00 hod.
🏢ODDELENIA CUDZINECKEJ POLÍCIE nebudú od 21.12 do odvolania vybavovať žiadnych klientov. Klienti, ktorí boli objednaní na konkrétny termín sa budú musieť znova objednať cez elektronický objednávací systém.
➡️ Upozorňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch (s výnimkou cestovných pasov). Tá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

‼️PRÍCHOD ZO ZAHRANIČIA‼️

Povinná karanténa sa NEVZŤAHUJE, ak sa vraciate z menej rizikových krajín: Austrália, Čína, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea (Kórejská republika), Nórsko, Nový Zéland, Singapur a Taiwan.
Ak sa vraciate z členskej krajiny Európskej únie, ktorá nie je uvedená na zozname vyššie (vrátane Lichtenštajnska, Švajčiarska a Veľkej Británie), VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:
1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)
2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)
3. Po príchode z tzv. červených krajín do domácej izolácie už nie je potrebné hlásiť sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ale iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi.
4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test, alebo buďte doma 10 dní (ak nebudete mať príznaky, karanténa sa skončí)
ALEBO
1. Vstúpte na územie SR s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, nie starším ako 72 hodín
ALEBO
1. Za exaktných podmienok vstúpte na územie SR s negatívnym antigénovym testom na COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Pozor, toto pravidlo môžete využiť iba vtedy, ak ste sa zdržiavali IBA v krajinách EÚ + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Veľká Británia, Švajčiarska. POZOR: Antigénový test si môžete spraviť iba v Českej republike alebo v Rakúsku – antigénové testy z iných krajín zatiaľ neakceptujeme. Vzory dokladov: https://bit.ly/ciastka_26
Poznámka: Deti do 10 rokov sa nemusia dať testovať (ak o tom nerozhodne regionálny úrad verejného zdravotníctva/lekár, po príchode zo zahraničia sa pre nich domáca izolácia skončí naraz so skončením izolácie dospelých osôb zo spoločnej domácnosti.
Ak sa vraciate z krajiny mimo Európskej únie, respektíve z krajiny, ktorá sa nenachádza na zozname vyššie, VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:
1. Najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrujte na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ (Policajný zbor vás môže skontrolovať, či ste tak spravili)
2. Izolujte sa v domácom prostredí (platí aj pre členov domácnosti)
3. Po príchode z tzv. červených krajín do domácej izolácie už nie je potrebné hlásiť sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ale iba svojmu ošetrujúcemu lekárovi.
4. Najskôr 5. deň po návrate choďte na test

🇬🇧POZOR: OD 21.12.2020 PLATÍ POVINNÁ KARANTÉNA PRE KAŽDÉHO KTO PRÍDE Z VEĽKEJ BRITÁNIE

➡️Vzhľadom na prítomnosť novej infekčnejšej mutácie koronavírusu vo Veľkej Británii a Juhoafrickej republike, ktorá nie je detekovateľná niektorými európskymi PCR testami, sa od 0:00 hod. 21.12. zavádza pre všetkých občanov prichádzajúcich z Veľkej Británie povinnosť karantény, ktorá môže byť ukončená až po absolvovaní RT-PCR testu s negatívnym výsledkom, ktorý sa odoberá najskôr na 5. deň od pricestovania na územie SR.
Každý občan prichádzajúci z Veľkej Británie sa musí najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webe: http://korona.gov.sk/ehranica.
✅VÝNIMKY Z POVINNEJ IZOLÁCIE/TESTU✅
V prípade návratu zo zahraničia existuje viacero výnimiek, na základe ktorých nie ste povinný podstúpiť domácu izoláciu, respektíve ju nahradiť PCR testom. Všetky výnimky sú podrobne uvedené vo vyhláške na www.uvzsr.sk. Tu prinášame ich skrátenú verziu.
Výnimky: Osoby s trvalým/prechodným pobytom na území SR, ktoré sú občanmi niektorých z krajín EÚ a za posledné tri mesiace prekonali Covid-19; osoby, ktoré boli v “zelenej krajine”; vodiči nákladnej dopravy (+autobusári, piloti, železničiari, námorníci); zdravotníci (prevoz pacienta, orgánov, krvi); zamestnanci pohrebných služieb pri prevoze ľudských pozostatkov; osoby idúce na vyšetrenie (konkretizované vo vyhláške) a sprevádzajúca osoba (bez potvrdenia na pobyt do 12 hodín, s potvrdením nad 12 hodín cez https://cestujem.standardnepostupy.sk/); tranzit osôb na územie iného štátu bez zastavania (iba natankovať); osoby s platným rozhodnutím o striedavej starostlivosti pri ceste za maloletým dieťaťom) a ďalšie špecifické povolania a ciele cesty uvedené vo vyhláške.

✈️ NOVINKA: SPREVÁDZANIE PRI CESTE NA LETISKO ✈️

Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/. Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).

✅ PRI PRAVIDELNOM PREKRAČOVANÍ HRANÍC SA MÔŽETE PREUKÁZAŤ UŽ AJ TESTAMI ZO ZAHRANIČIA✅

ℹ Pod pojmom „osoby pravidelne prekračujúce hranice SR” sa rozumejú slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí majú výnimku z domácej izolácie a následného testovania.

✅PENDLERI✅

Pendleri sú aktuálne povinní pri príchode na územie SR preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19. Test nesmie byť starší ako 14 dní.
Kontroly na hraniciach sú námatkové.

KOHO SA PRAVIDLÁ TÝKAJÚ?

➡️ Povinnosť sa vzťahuje na osoby, ktoré pravidelne prekračujú hranice. Táto povinnosť sa vzťahuje tiež na občanov SR žijúcich v prihraničných oblastiach susedných štátov (teda do 30 km).
➡️ Ide o prekračovanie hraníc za účelom:
▪️výkonu zamestnania alebo iného obdobného pracovného vzťahu,
▪️štúdia
▪️poskytovania neodkladnej starostlivosti o blízku osobu
➡️ Osoby, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt na území SR, môžu dochádzať do zamestnania do susedného štátu bez nutnosti testovania, ale s povinnosťou potvrdenia o zamestnaní. Potvrdenie nájdete na webe ÚVZ.
➡️ Osoby, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt v oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu, môžu chodiť na územie SR bez nutnosti testovania, ale s povinnosťou potvrdenia o zamestnaní a s negatívnym antigénovým testom vykonaným buď na území SR, AT alebo CZ. Všetci občania SR, ktorí žijú v takejto oblasti, avšak nie sú zamestnaní, môžu na územie SR cestovať bez akéhokoľvek potvrdenia o zamestnaní.
❗️ Vyhláška ÚVZ pozná aj v prípade pendlerov celý rad výnimiek, ktoré sa týkajú cestovania medzi susednými štátmi – platia pre občanov SR, ale aj pre občanov ČR, HU, PL a AT. Týkajú sa ciest študentov za účelom štúdia/prijímačiek, členov športových klubov, osoby starajúce sa o svojich príbuzných, osoby obhospodarujúce pozemky do 10 km od hranice, športovcov vybraných najvyšších súťaží a účinkujúcich v audiovizuálnom diele.

🚗REŽIM NA HRANIČNÝCH PRIECHODOCH🚗

Polícia bude vykonávať kontrolu dodržiavania nových povinností osôb po vstupe na územie SR náhodne so zameraním najmä na čas, kedy bude hranicu prekračovať najviac osôb.
❗️Slovenská republika nepristúpila k zatvoreniu hraničných priechodov❗️

🇺🇦 UKRAJINA🇺🇦

1)🔺Hraničný priechod Veľké Slemence – Maly Selmentsi🔺
Uzavretý až do odvolania. Peší cestujúci budú môcť prekračovať štátnu hranicu za podmienok ako doposiaľ len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké.
2)🔺Hraničný priechod Ubľa🔺
Vybavované budú vozidlá do 7,5t len za účelom tranzitu územím SR a cestujúci okrem peších na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky ÚVZ, alebo na základe udelenej výnimky 24/7.
Peší cestujúci sú vylúčení.
3)🔺Hraničný priechod Vyšné Nemecké🔺
Naďalej platí, že na územie SR je umožnený vstup tých osôb, ktoré majú udelený pobyt na území SR, ale tento vstup na územie Slovenskej republiky bude časovo obmedzený od 07:00 -19:00hod. Tieto osoby, bez ohľadu na spôsob dopravy môžu vstúpiť len cez hraničný priechod Vyšné Nemecké.
Všetky info o režime na hraniciach TU: https://bit.ly/ciastka_26

🌍SITUÁCIA VO SVETE🌍

Ministerstvo zahraničných vecí SR pravidelne aktualizuje stránku so zoznamom takmer všetkých krajín sveta, kde sú uvedené cestovné obmedzenia: https://www.mzv.sk/cesto…/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

🔺ĎALŠIE MIMORIADNE OPATRENIA🔺

Úrad verejného zdravotníctva SR publikuje detailné prehľady ďalších mimoriadnych opatrení na svojej webovej stránke (hromadné podujatia atď.): http://www.uvzsr.sk/ alebo na svojej facebookovej stránke https://www.facebook.com/uvzsr.sk

➡️NEVERTE HOAXOM

Policajný zbor prevádzkuje špecializovanú stránku

Hoaxy a podvody – Polícia SR

, na ktorej nájdete desiatky vyvrátených dezinformácií o koronavíruse – a kde môžete posielať tipy na hoaxy, na ktoré narazíte na internete.

➡️OFICIÁLNY VLÁDNY WEB

Počty infikovaných/vyliečených/obetí a všetky dôležité informácie aj o režime v školách nájdete na oficiálnom vládnom webe: https://korona.gov.sk/

➡️ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA

Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zahraničná politika sa nás týka

(dezinformácie)

https://www.employment.gov.sk/sk/ (dotácie, úľavy, pomoc)
(Visited 110 times, 1 visits today)
%d bloggers like this: