Győzelem napja • 75 éve ért véget a II. világháború

Európa sok országában május 8-án ünneplik a II. világháború befejeződésének emléknapját. Ezen a napon tette le a fegyvert a náci Németország hadserege az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és a Szovjetunió szövetséges hadereje előtt 1945-ben.

2013-ban konferenciát tartottak A második világháború és a szlovákiai magyarok címmel a Fórum Kisebbségkutató Intézetben. Az előadásokat a II. világháború végére való emlékezés kapcsán ismételjük meg, soha el nem évülő tanulságként.

Bevezetőjében Simon Attila a háború-front-hátország hármas összefüggéséről beszélt.

B. Stenge Csaba A magyar casus belli a második világháborúban címmel Kassa bombázásának (1941. június 26.) körülményeiről és okairól tartott előadást.

Szabó Péter: Don-kanyar 1942–1943, különös tekintettel a felvidéki honvédalakulatok keleti hadszíntéri részvételére.
1942 októberében fejezték be a magyar csapatok az offenzív jellegű hadműveletet, megkezdték a felkészülést a téli védekezésre. A németek a magyar honvédeket a védelmi vonal kiépítésére, aknák telepítésére használták fel…

Simon Attila bevezetője után B. Stenge Csaba, Szabó Péter, majd  Kőrös Zoltán tartotta meg előadását. Ezt követően a hallottakat megvitatták a résztvevők.

Bukovszky László: A hadműveleti kiürítés következményei a visszacsatolt Dél-Felvidéken című előadása.

L. Juhász Ilona: Emlékezés, emlékeztetés, politikai és háborús propaganda (A második világháború emlékjelei Dél-Szlovákiában) című előadása.

Illésfalvi Péter előadásának témája: A magyar hegyicsapatok harcai a jelenlegi Szlovákia területén.

Žákovič László a Garam menti hadimúzeumot mutatta be. Az oroszkai Military Historical Museum Szlovákia legnagyobb magángyűjteménye. A második világháborúban használt fegyverek, katonai egyenruhák, sisakok mellett repülőgép-maradványok, korabeli fotók és dokumentumok alkotják a gyűjteményt. A 700 négyzetméter kiterjedésű, hatalmas pajtából és melléképületekből kialakított egyszintes múzeumhoz udvar is tartozik.

(Visited 164 times, 2 visits today)

További hasonló témájú videók

%d bloggers like this: