Sandro Botticelli 575

Sandro Botticelli életéről viszonylag keveset tudunk, annak nagyobb részét is Giorgio Vasari híres munkájából. A kor mércéjével mérve idős szülők negyedik gyermekeként látta meg a napvilágot a legtöbb forrás szerint 1445. március 1-jén Firenzében.

Botticelli egyik mesterműve, a művészet történetének egyik legismertebb festménye a Vénusz születése. A tavasz-hoz hasonlóan Botticelli ezt a művét is a művelt, irodalomban, filozófiában, mitológiában jártas közönségnek szánta, aki megfejthette a kép rejtett allegóriáját. A kép ikonogáfiájának megfejtését valószínűleg a Firenzében uralkodó újplatonizmusban kell keresni: a szépség a szellem és az anyag, az eszme és a természet egyesüléséből születik. Botticelli művészetét minden finomsága, érzékenysége ellenére a kortársak a „férfias” jelzővel illették. Megérezték benne azt a férfias szellemet, erőt és határozottságot, stílusalakító készséget, amellyel példát és utat mutatott az érett reneszánsz művészeinek.

A festő ennél a képnél majdnem teljesen hű maradt az ókori Venus-ábrázolásokhoz. Venus isteni meztelenségben jelenik meg aranyszínű hajzuhatagával. Venus balján az ifjú Grácia látható virágmintás ruhában. Jobbján a szélistenségek ifjú párosa, akik a szárazföld felé terelik őt.

A kép Lorenzo di Pierfrancesco de Medici megbízásából készült. Botticelli Venus születését a habokból saját szülőföldje tengerpartjához, a Porto Venerébe helyezi. A kép a firenzei Uffizi Képtárban van kiállítva.

Kapcsolódó:

A titokzatos Botticelli

Botticelli Vénusza ma is él

További hasonló témájú videók