Gombaszög 2019 – Sajtókerekasztal a Kocsmakertben

Sajtókerekasztal július 17-én a Gombaszögi Nyári Tábor kocsmakertjében Czímer Gábor (Új Szó), Barak Bálint (Parameter.sk) és Molnár Judit (Ma7) próbáltak dűlőre jutni abban a kérdésben, hogy melyik az igazi újságírás, a politikailag korrekt, de mégis egyoldalúsággal vádolt; a szabadelvű, kissé vulgáris szókimondó; vagy a vonalas, néha „karcos”, pártirányítást sem igénylő, elkötelezett… Műsorvezető: Izsák Gergely (Trafik.sk).

Kapcsolódó:

Etikai kódex
_________

Médiaönszabályozási útmutató

„Azoknak az újságíróknak kívánunk támogatást nyújtani, akik készek egyesíteni erőiket, hogy javíthassanak a szakma teljesítményén és ezzel az újságírás társadalmi státusán is. Amikor  együttműködnek a szakmai etika terén, egyúttal abban is gyakorlatot szerezhetnek, hogyan lépjenek fel közösen, ha a kormányzatoktól kell megvédeniük legitim jogaikat.”

7 Előszó

9 I. Mire jó a média-önszabályozás?
A jogok és a felelősség harmonizálása
Haraszti Miklós
10 1. Az önszabályozás természete
13 2. Önszabályozás és szabályozás
13 3. A kölcsönös tisztelet és a kulturális megértés érdekében

21 II. Újságírói etikai kódex készítése
Az önszabályozás alapja
Yavuz Baydar
22 1. Etikai kódexek nélkül nincs felelős újságírás
24 2. Az etikai kódexek sokszínűek
25 3. Valamennyi etikai kódex tartalma egyedülálló
28 4. Újságírói etikai kódex készítése: a médiaszakemberek szerepe
31 5. Újságírói etikai kódex készítése: a kormány és a társadalom szerepe
32 6. Az újságírói etikai kódexek rendszeres felülvizsgálata és népszerűsítése

35 III. Önszabályozó testületek
Hogyan biztosíthatjuk az etikai kódexek tiszteletben tartását?
William Gore
36 1. A bírósági eljárások hiteles alternatívája
38 2. Az erkölcsi kárpótlás ereje
42 3. Miért kell a panaszok benyújtására időhatárt szabni?
43 4. Az önszabályozó testületek valamennyi médium szabályozására alkalmasak
45 5. A legnehezebb feladat: hogyan értesüljön a közönség a panasztevés lehetőségéről?

47 IV. Sajtótanács
Az önszabályozó testületek archetípusa
Ognian Zlatev
48 1. A sajtótanács működésének alapjai
50 2. Sajtótanácsok az EBESZ országaiban
53 3. Kérdések a sajtótanács felállítása előtt
55 4. A sajtótanácsok struktúrája és szabályai
58 5. A sajtótanács tagjai és elnöksége
62 6. A panaszok kezeléséért felelős tagok
63 7. A sajtótanács finanszírozása
66 8. Sajtótanácsok létrehozása fiatal demokráciákban

69 V. Az ombudsman
Önszabályozás a hírmédiumon belül
Véronique Maurus
70 1. Az ombudsmani intézmény fejlődése
73 2. Az ombudsman munkája
76 3. Az ombudsman által alkalmazható szankciók
78 4. Az ombudsmani pozíció létrehozása
80 5. Az ombudsman kiválasztása
82 6. Az ombudsmani feladatkör nehézségei

87 VI. Függelék
Példák önszabályozó testületek által kezelt panaszokra
88 Első eset: A magánszféra megsértése
89 Második eset: A magánszféra megsértése
90 Harmadik eset: Pontatlanság
92 Negyedik eset: Honlap pontatlansága
93 Ötödik eset: Kiszolgáltatott személyek sérelme
94 Hatodik eset: Kiszolgáltatott személyek sérelme
96 Hetedik eset: Diszkrimináció

97 VII. Életrajzok

További hasonló témájú videók