Elhunyt Zeman László tanár úr

Búcsúztatása holnap, május 23-án 11.45-kor lesz a pozsonyi krematóriumban. „Ha tömören összegezzük eddigi életművét, akkor annak jellemzésére két szó a legalkalmasabb: az érték és a szolgálat. Munkásságának tengelyében a tudományos vagy irodalmi-esztétikai érték felmutatása áll. Zeman László évtizedeken át a szlovákiai magyar oktatásügyet szolgálta, tanárnemzedékek egész sorát nevelve fel. Szerényen, háttérben maradva, a széles nyilvánosság előtt ritkán megszólalva, de amikor megszólalt – szóban vagy írásban –, annak mindenkor súlya volt, a szakmabeliek körében legalábbis.” (Fazekas József)

„Zeman László tanulmányait elolvasva megállapíthatjuk, hogy szövegeinek egyik feltűnő jellegzetessége maga a stílus. Egyik írása sem könnyű olvasmány. Valamennyit a »tudományos esszéstílus« jellemzi. Mindez – ismerve a szerzőt – természetes is, noha a jelen könyvvel kapcsolatban kissé általánosító kötetcím erre nem enged következtetni. Ez a kifejezésmód azonban még a tudományos esszéstíluson belül is sajátos.” (Simon Szabolcs)

______________

Zeman László filológussal, egyetemi oktatóval 2013. november 27-én Pozsonyban a Múzeumi Szalonban Miklósi Péter beszélgetett. Ezzel a felvétellel emlékezünk rá.

 

Haraszti Gyula felvétele

 

 

További hasonló témájú videók