Zeman László tanár úr 90 éves

90 éves lett a Tanár úr. „Ha tömören összegezzük eddigi életművét, akkor annak jellemzésére két szó a legalkalmasabb: az érték és a szolgálat. Munkásságának tengelyében a tudományos vagy irodalmi-esztétikai érték felmutatása áll. Zeman László évtizedeken át a szlovákiai magyar oktatásügyet szolgálta, tanárnemzedékek egész sorát nevelve fel. Szerényen, háttérben maradva, a széles nyilvánosság előtt ritkán megszólalva, de amikor megszólalt – szóban vagy írásban –, annak mindenkor súlya volt, a szakmabeliek körében legalábbis.” (Fazekas József)

„Zeman László tanulmányait elolvasva megállapíthatjuk, hogy szövegeinek egyik feltűnő jellegzetessége maga a stílus. Egyik írása sem könnyű olvasmány. Valamennyit a »tudományos esszéstílus« jellemzi. Mindez – ismerve a szerzőt – természetes is, noha a jelen könyvvel kapcsolatban kissé általánosító kötetcím erre nem enged következtetni. Ez a kifejezésmód azonban még a tudományos esszéstíluson belül is sajátos.” (Simon Szabolcs)

 

Zeman László filológussal, egyetemi oktatóval 2013. november 27-én Pozsonyban a Múzeumi Szalonban Miklósi Péter beszélgetett. Ezzel a felvétellel emlékezünk meg a kerek jubileum kapcsán a Tanár úrról, akinek erőt, egészséget kívánunk!

 

Haraszti Gyula felvétele

____________________

MEGHÍVÓ

Zeman László nyelvész, hungarológus, a pozsonyi magyar tanszék oktatója tiszteletére szerveznek konferenciát november 30-án 10.00–17.00 között a Comenius Egyetem BTK dísztermében (Gondova u. 2.; G 236).

Köszöntőt mond Csehy Zoltán tanszékvezető.

Előadók: Csanda Gábor, Simon Szabolcs, Sándor Anna, Lanstyák István, Hizsnyai Ildikó, Mészáros András, Simon Attila, Szarka László, Dusík Anikó, Misad Katalin.

 

További hasonló témájú videók