Ünnepi műsor – Pozsonypüspöki 795. évforduló

Pozsonypüspöki 795. évfordulóVannak határozatok, melyekről évszázadok múltán is megemlékezik a hálás utókor! Püspöki új temploma építésének elrendelése 1221-ben kétségtelenül ilyen tett volt. Pozsonypüspöki polgárai a 795. évforduló tiszteletére 2016. november 5-én ünnepi műsort szerveztek.

A szövegkönyvet írta, a műsort összeállította és rendezte Csanaky Eleonóra.

____________________________

Adatik tudtára országnak, világnak, hogy egyházi vizitáció érkezett Püspöki templomába! Az egyházatyák látván Isten házának roskadozó állapotát elrendelték egy új, nagyobb és kiválóbb templom felépítését!  „…Quae quidem amplitudine et magnificentia operis nulli insalarum primas cessit.” S hogy mindenki értse: „…mely nagyságában és nagyszerűségében a sziget egyetlen művének sem engedi át az elsőséget.” Ezen határozat írásba foglaltatott és megörökíttetett a püspöki egyház „Ősrégi Könyvében” az „Antiquissimus liber”-ben az Úr születésének 1221-dik esztendejében!        

További hasonló témájú videók