Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából

image6

Vajda Barnabás és Gaucsík István könyvismertetője a Mérföldkövek XX. konferencián. Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában.

 / Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska. / Chapters of urban studies from the communist Czechoslovakia. Forms of urbanization in Southern Slovakia. Selye J. Egyetem, Komárom, 2015, 240 p., ISBN 978-80-8122-158-3.

 

A Duna Menti Múzeum dísztermében a régészet, helytörténet, néprajz, művészettörténet és rokon tudományok képviselői tartottak izgalmas előadásokat a Mérföldkövek XX. konferencián Komáromban 2016. április 29-én.

A konferencia másodízben, nyitórendezvényként kapcsolódott a Pro Patria Honismereti Szövetség által évek óta Udvardon megrendezett Mérföldkövek című honismereti konferencia rendezvénysorozatához.

További hasonló témájú videók