KITELEPÍTÉSEK – a csehszlovákiai magyarok jogfosztottsága (1)

Somorjai KaszinóNovember 18-án Vadkerty Katalin és Popély Árpád történészek voltak a Somorjai Kaszinó vitaestjének vendégei, házigazdája Kovács László történész-pedagógus, a Madách Imre Gimnázium nyugalmazott igazgatója. A „KITELEPÍTÉSEK – a csehszlovákiai magyarok jogfosztottsága, deportálása, hontalansága” címmel meghirdetett találkozón az 1945 utáni történelmünk fájó, sokak által kevéssé ismert időszakáról esett szó.

Folytatás: 2. rész

“(1) Azok a német vagy magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgárok, akik az idegen megszálló hatalom jogszabályai értelmében német vagy magyar állampolgárságot szereztek, az ilyen állampolgárság megszerzésének napján elveszítették csehszlovák állampolgárságukat.
(2) A többi német vagy magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgár e dekrétum hatályba lépésének napján elveszti csehszlovák állampolgárságát.”

Áll a leghírhedtebb, 33. számú, 1945. aug. 2-án kelt alkotmánydekrétumban.
A teljes szöveg magyar fordítása megtalálható a Pannónia Könyvkiadó 1996-ban megjelent „ Eduard Beneš elnöki dekrétumai, avagy a magyarok és a németek jogfosztása” című könyvben (216. oldal).
A könyv digitalizált formában megtalálható a Fórum Intézet internetes adatbankjában, a http://adatbank.sk/digitalizalt-konyv/edvard-benes-elnoki-dekretumai-avagy-a-magyarok-es-nemetek-jogfosztasa/ oldalon.

Az előadókkal legközelebb a Komáromi Szalonban beszélgethetnek az érdeklődők:

KITELEPÍTÉSEK
A csehszlovákiai magyarok jogfosztottsága, deportálása és hontalansága.
Vendégek:
VADKERTY KATALIN történész
POPÉLY ÁRPÁD történész
Házigazda:
BÖDŐK GERGELY történész-doktorandusz
Helyszín: RÉV – A Magyar Kultúra Háza, Komárom (a Tiszti Pavilon mögött)
Időpont: 2014. november 26., szerda, 18:00
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
Szervezők: Gazdag József, Sánta Szilárd

További hasonló témájú videók