Hontalanok – Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéhez 1945–1948/1949

Hontalanok„Ez a könyv példa arra, hogy a felvidéki magyar közélet 1945 és 1948 között is működött. Az emberek gondolkodtak, levelet írtak, aktívak voltak,

tehát harcoltak a maguk módján.” Társadalomtudományi köteteket mutatott be a Kalligram kiadó április 9-én a Pozsonyi Magyar Intézetben.

 

Hontalanok

Dokumentumok a csehszlovákiai magyarság történetéhez 1945–1948/1949

Összeállította: Tóth László

Emlékiratok, naplók, levelek, versek, novellák, egyéb írások

Az 1945-1948 közötti esztendők a (cseh)szlovákiai magyarság történetének egyik legsúlyosabb, traumáiban és hatásaiban máig élő, sok szempontból ma is feldolgozatlan időszaka. A korabeli eseményekről azonban az 1989-1990-es társadalmi-politikai fordulatig felületes tudásunk lehetett csak. Mára szerencsére teljességgel megváltozott a helyzet. A kérdéses esztendők a szlovákiai magyarság közösségi emlékezetének szerves részei lettek, mely időszak a szóban forgó nemzeti közösség történelmének egyik legrészletesebben feltárt s feldolgozott területét képezik.

Jelen kötetünk az eddigi legteljesebb összefoglalása az adott korszak vonatkozó emlékirat-, napló-, dokumentum-, levél- és szépirodalmi anyagának, melyek szerzői – a jeles íróktól, közíróktól és további közszereplőktől kezdve egészen a névtelen üldözöttekig – szinte egészében leképezik az akkori csehszlovákiai magyar népesség társadalomszerkezetét. Válogatásunk összegző igénnyel fogja egybe korszakunk köz- és magántörténelmének, közösségi, illetve egyéni, családtörténeti vonatkozású megpróbáltatásainak szélesen értelmezett irodalmi lecsapódását, s tárgyunk eddigi legteljesebb összefoglalását adja. (2014; 696 oldal.)

További hasonló témájú videók