Koller Gyula pápai prelátus vasmiséje

Koller Gyula pápai prelátus vasmiséjeRészlet a hívek köszöntőiből Koller Gyula pápai prelátus vasmiséjének végén, amelyet 2011. június 19-én 16 órakor a Szent Miklós plébániatemplomban tartottak Pozsonypüspökin.

Püspöki és temploma első írásos emlékének 790. évfordulója évében ünnepli Mons. Koller Gyula pápai prelátus az ősi templomban 65 éve bemutatott első szentmiséjének évfordulóját, vasmiséjét.

Koller Gyula atya Pozsonypüspökin született 1921. április 1-jén. A pozsonyi és komáromi gimnáziumban tanult, Esztergomban érettségizett. A teológiát 1941-46 között Esztergomban és Pozsonyban végezte, 1946. június 23-án szentelték pappá. Zselízen, Érsekújvárott, Aranyosmaróton, Nagytapolcsányban káplán, Melleken, Vágkirályfán, Somorján, Vajkán, Pozsonyboldogfán plébános. 1949-ben Aranyosmaróton bebörtönzik a pozsonyi „Mindszenty-per” miatt. 1949. december 28-án a csehszlovákiai kommunista hatalomátvétel után a katolikus egyház elleni kirakatperek egyike. Ürügye a magyarok teljes jogfosztottsága (beneši dekrétumok) idején indított önvédelmi szervezkedés fölszámolása, célja a megfélemlítés és az adatgyűjtés megakadályozása.

A Glória magyar egyházi könyvkiadó egyik alapítója, 1990–2000-ben a Remény főszerkesztője. Az 1948–1949-ben magyarságmentő ténykedése miatt több hónapot vizsgálati fogságban töltött. Vallásos tárgyú cikkeket, imakönyveket, hittankönyveket is publikált. 2001-ben a Szlovák Köztársaság Kormányának Ezüstplakettjével, 2007-ben Koller atyát, gazdag életművéért, a Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium Fraknói Vilmos-díjjal tüntette ki. Több egyházi és civil szervezet nagyra becsült tagja. (Pázmáneum)

A teljes szentmisét itt láthatják:

http://www.vimeo.com/25482643

További hasonló témájú videók