A Kerekasztal a Magyar Pedagógiai Módszertani Intézet ügyében

Szlovákiai Magyarok KerekasztalaA Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Koordinációs Bizottságának nyilatkozata a Magyar Pedagógiai Módszertani Intézet létrehozása ügyében.

 

„A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala támogatja a Selye János Egyetem, a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, a Selye Egyetem Comenius Pedagógiai Intézete és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által a szlovákiai magyar közoktatás szakmai háttérintézmény-rendszerének megerősítése céljából kezdeményezett Magyar Pedagógiai Módszertani Intézet megalakítását. Felkéri ezért Eugen Jurzyca, oktatásügyi minisztert, Rudolf Chmel emberjogi és kisebbségügyi kormányalelnököt és hivatalát, valamint a kormánykoalíciót, illetve a Most–Híd pártot és annak parlamenti képviselőit, hogy tegyenek további lépéseket az önálló, az állami hálózathoz illeszkedő, teljes szervezettségű, országos hatáskörrel és komáromi székhellyel működő Magyar Pedagógiai Módszertani Intézet létrehozására. A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma háttérintézményeiben, az egymástól elkülönülő néhány munkatárs számának bővítésére szükség van, de ez a megoldás nem helyettesítheti a tantárgyak specifikus tartalmi és módszertani megoldásait igénylő, a kétnyelvű pedagógiai dokumentáció többletterheivel, a tankönyvellátás gondjaival, az oktatás nyelvén folyó pedagógus-továbbképzési rendszer megoldatlanságával sújtott szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák segítését szolgáló szakmai, továbbképzési és kutatási feladatokat ellátó intézményt. Az évek óta húzódó problémák kezelése jótékony hatást gyakorolhat a magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények működésére, a pedagógusok eredményes munkájára, és befolyással lehet ezen iskolák jelentős diáklétszám-csökkenésének mérséklésére is. 2011. január 20.”

További hasonló témájú videók