Gombaszög – Mennyi a magyar? Ki a magyar?

Mennyi a magyar_Ki a magyar_mA Gombaszögi Nyári Tábor DH mólóján Mennyi a magyar? Ki a magyar? címmel beszélgetés zajlott a 2021-es népszámlálás nemzetiségi adatairól Fiala-Butora János emberi jogi szakértővel, Ravasz Ábel korábbi romaügyi kormánybiztossal és Kovács Balázzsal, aki a hazai magyar szervezetek népszámlálási felvilágosító kampányát vezette. A műsorvezető Czímer Gábor, az Új Szó belpolitikai rovatának a munkatársa.

A népszámlálás során a magyar nemzetiséget az első helyen valamivel több, mint 422 ezer személyt jelölte be. Ebbe a csoportba tartoznak azok is, akik az első kérdésnél magyart, a másodiknál valami mást jelöltek. Az elsősorban magyar identitásúak között több mint 39 ezren valamilyen más nemzetiséghez tartozónak is érzik magukat. Közel 20 ezren másodsorban szlováknak vallották magukat és több mint 11 ezren jelölték be ennél a kérdésnél a roma nemzetiséget. Hozzávetőlegesen 383 ezer magyar csak az első kérdésnél vallotta be nemzetiségi identitását.

A második lehetőségnél kicsivel több mint 34 ezer személy vallotta magát magyarnak. Ők legnagyobbrészt az első kérdésnél szlováknak vallották magukat. Az elsődlegesen szlovák nemzetiségűek között ugyanis közel 30 ezren vannak azok, akik a felmérés során a magyar identitásukat is bejelölték.

A magyar nemzetiségre vonatkozó két adat összegét jelentő több mint 456 ezer fő az ország lakosságának 8,4 százalékát teszi ki. A kormány mostani döntése értelmében, az egyes településeken a kisebbségi nyelvi jogok megállapításánál a nemzetiségre vonatkozó első és második kérdésre adott válaszok összegét kell figyelembe venni. Ennek nyomán főleg ruszin, és elvben roma nyelvhasználati jog keletkezik, a kettős nemzetiségi jelölés miatt egyetlen településen sem keletkezik magyar nyelvhasználati jog, viszont több olyan van, ahol ennek köszönhetően ez a jog a jövőben nem szűnik meg.

További hasonló témájú videók