Elzúgtak forradalmaink • A Bársonyos • Felejtőknek

Csehszlovákiában a kommunista párt még 1989 őszének elején is teljes szigorral ellenőrzése alatt tartotta a gazdasági, politikai és társadalmi alrendszereket. Az ellentétek 1989. november 17-től törtek felszínre. A bársonyos forradalomnak nevezett csehszlovák rendszerváltás rendkívül gyorsan, gyakorlatilag három hét leforgása alatt zajlott le. Fent: Akinek van türelme, nézze meg az arról szóló fejtegetést, hová vezettek a […]